fbpx
Projekt „Resistance Through Their Eyes” – Polityka ochrony dzieci w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Projekt „Resistance Through Their Eyes” – Polityka ochrony dzieci w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie


Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie bierze udział w projekcie „Resistance Through Their Eyes”, w którym uczestniczą instytucje z rożnych państw. Koordynatorem projektu jest Fundacja LRE. W projekcie, oprócz Muzeum AK, biorą udział partnerzy z 4 różnych krajów. Są to: the Resistance Museum (Królestwo Niderlandów), the White Rose Foundation (Niemcy), a także the City of Milan oraz Ferruccio Parri National Institute (Włochy). Jednym z zadań, których wykonania podjął się każdy z partnerów jest zorganizowanie wydarzenia edukacyjnego dla młodzieży. Wydarzenie to zorganizowane zostanie w wyselekcjonowanych lokalizacjach we współpracy z lokalnymi partnerami takimi jak: szkoły, uczelnie wyższe, czy też organizacje zrzeszające młodzież.

Podpisując ten dokument przedstawiciele uczestniczącego w projekcie Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie oraz jego partnerzy edukacyjni, zobowiązują się do tego, że zadbają o to, by w czasie zajęć panowała atmosfera pełna wzajemnego szacunku, pozbawiona znamion jakiejkolwiek dyskryminacji, a wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo i bezpiecznie. W związku z tym, że w gronie osób biorących udział w wydarzeniu mogą być także osoby niepełnoletnie, niezbędnym jest, by ten dokument gwarantował im bezpieczeństwo i opiekę.

The „Resistance Through Their Eyes” project is organised by a consortium consisting of the coordinator, the LRE Foundation, and partners from four different countries: the Resistance Museum (the Netherlands), the Home Army Museum (Poland), the White Rose Foundation (Germany), and the City of Milan together with the Ferruccio Parri National Institute (Italy). One of the tasks undertaken by each project partner is to organise four educational events for youth in collaboration with other local partners such as schools, universities, and youth organisations, in selected locations.

By signing this document, the representatives of the project consortium and the educational partners on behalf of the Home Army Museum commit to ensuring that the educational environment created for the youth event at The Army Museum remains safe, respectful, and free from discrimination. Given that some participants may be minors during the activities, it is necessary to include ways to ensure their safety and care in this document.

 

Pełna treść dokumentu w wersji polskiej i angielskiej (document available in Polish and English) : Resistance Through Their Eyes – child protection policy