Bilety

Rodzaj biletu

Cena

Bilet normalny*

16,00 zł

Bilet ulgowy*

8,00 zł

Bilet rodzinny (2 os. dorosłe + 2 dzieci lub 1 os. dorosła + 3 dzieci)

35,00 zł

Bilet dla seniorów (osoby powyżej 65. roku życia)

8,00 zł

Bilet specjalny

2,00 zł

*Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przysługuje 50% rabat na bilety normalne i ulgowe.

 

2)Inne opłaty związane ze zwiedzaniem

Usługi przewodnickie

Cena

Zwiedzanie z przewodnikiem (język polski)**

100,00 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem (język obcy: angielski, niemiecki)**

150,00 zł

Lekcja muzealna (dla grupy do 30 osób);

każdy z uczestników wykupuje dodatkowo bilet lekcji muzealnej –>

100,00 zł

5,00 zł

**Korzystanie z usług związanych ze zwiedzaniem nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za bilet.

 

Warsztaty edukacyjne (min. grupa = 15 os.)

Cena

Warsztaty edukacyjne (cena za osobę).

Opłata za przewodnika w cenie.

10,00

 

Niedziele: wstęp wolny.

Rezerwacje dla grup zorganizowanych przyjmowane są przez Kasę Muzeum pod numerem telefonu: 12 41 00 796