Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych jest MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" (MUZEUM AK) ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
b) przez pocztę elektroniczną na adres:
c) telefonicznie dzwoniąc na centralę: 12 41 00 77


2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Dorotę Gross, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Muzeum AK Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt możliwy jest poprzez email:


3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:

a) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO gdzie osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych między innymi w celu przeprowadzenia rekrutacji, kwerendy, udziału w wydarzeniach, wycieczkach, a także do wypożyczenia audio-przewodnika lub skorzystania z biblioteki czy newslettera;

b) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w celu realizacji umowy, a także zleceń realizowanych przez administratora;

c) w związku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w sprawach związanych z rozliczeniem finansowym, a także sprawami kadrowymi;

d) w związku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu prowadzenia korespondencji, monitoringu lub dochodzenia ewentualnych praw lub roszczeń, a także w celu działań promocyjnych administratora oraz innych zadań wynikających ze statutu działalności dostępnego na bip w zakładce http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=315&dok=struktura

Podstawy prawne wymienionych działań to:
• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu;
• Ustawa z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
• Uchwała Nr 643/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu gminno-wojewódzkiej instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
• Uchwała Nr 380/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 643/2000 ZMK w sprawie nadania statutu gminno-wojewódzkiej instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
• Uchwała Nr CXI/2920/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury oraz uchwałę Nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie.
a także
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie realizacji usług IT w tym korespondencji, newslettera a także rejestracji na niektóre wydarzenia mogą być podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji tych usług. Odbiorcami danych mogą być również podmioty współpracujące z administratorem w zakresie usług prawnych oraz usług z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Muzeum. Ze wszystkimi odbiorcami danych, którym powierzono realizacje usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnych umów powierzenia.

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów z poza obszaru UE.


5. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie:

a) usług newsletter - od momentu pozyskania danych do chwili rezygnacji z usługi, po tym okresie dane będą usuwane z naszej bazy;

b) nagrania z monitoringu na terenie Muzeum AK przez okres do 30 dni, po tym okresie zostaną trwale usunięte;

c) korespondencji elektronicznej przez okres wyznaczony przez wewnętrzne przepisy prawa zgodnie z JRWA obowiązującym w Muzeum AK, po tym okresie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze;

d) dokumentów rozliczeniowych w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze do 6 lat, po tym okresie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze;

e) danych pobranych podczas procesu rekrutacji przez okres 6 m-cy;

f) danych związanych z realizacją działań statutowych w tym promocyjnych, między innymi zdjęć, przez okres wyznaczony poprzez wewnętrzne przepisy prawa obowiązujące w Muzeum AK, po tym okresie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze.


6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


7. Realizacja Obowiązku informacyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych dostępna jest w kasie oraz w zakładce ochrona danych na oficjalnej stronie Muzeum https://muzeum-ak.pl/ochrona-danych/ a także na bip pod linkiem https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=315&mmi=14808


8. Przetwarzanie danych poprzez stronę internetową

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasze strony). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze stron Internetowych w następujących celach:

Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Kontaktowych;

Dostosowywania zawartości strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron internetowych.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na stronach. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron internetowych i analizie ruchu. Dane te mają charakter zbiorczy.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?l=pl


informację przygotowała: Dorota GrossZmień ustawienia cookies