fbpx

Armia Krajowa

HISTORIA ARMII KRAJOWEJ

Czarno-białe zdjęcie portretowe gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Mężczyzna ubrany jest  mundur Wojska Polskiego. Mężczyzna ma jasne, krótkie włosy, mały prosty nos. Patrzy w stronę obiektywu nieznacznie się uśmiecha. Ujęcie od wysokości ramion.

gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz

Czarno-białe zdjęcie portretowe gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Mężczyzna ubrany jest w mundur, a na głowie ma założoną wojskową czapkę z usztywnionym daszkiem i z metalowym orzełkiem czapkowym. Mężczyzna ma wąsy i krótkie włosy. Patrzy w stronę obiektywu nieznacznie się uśmiecha. Ujęcie od wysokości ramion.

gen. Kazimierz Sosnkowski

Czarno-białe zdjęcie portretowe gen. Stefana Grota-Roweckiego. Mężczyzna ubrany jest w mundur Wojska Polskiego. Mężczyzna ma ciemne, nieco dłuższe włosy, które ma zaczesane do tyłu. Patrzy w stronę obiektywu, ma poważną minę. Ujęcie od wysokości ramion.

gen. Stefan
"Grot" Rowecki

W dniu 27 września 1939 r. w Warszawie z upoważnienia Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, przebywającego wówczas w Rumunii, zawiązała się tajna organizacja wojskowa - Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Odrodzenie władz na uchodźstwie spowodowało, że przebywający w Paryżu Naczelny Wódz i Premier Rządu RP gen. Władysław Sikorski postanowił zastąpić „sanacyjną” SZP nową organizacją i 13 listopada 1939 r. wydał rozkaz o powołaniu Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) z komendą główną w Paryżu. Organizacja powstała na strukturach SZP i zgodnie z założeniami miała mieć charakter ogólnonarodowy, ponadpartyjny, skupiający w swych szeregach wszystkich Polaków pragnących walczyć z okupantami. Przemianowaniu struktur wojskowych towarzyszyła również zmiana w struktur cywilnych o charakterze politycznym.

Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku i przeniesieniu siedziby Rządu RP do Londynu, podjęto decyzję o przeniesieniu  Komendy Głównej ZWZ do okupowanej Polski. W latach 1939-1941 główny wysiłek ZWZ skupił się na wewnętrznej organizacji oraz przygotowaniach do działalności bojowej. Jednym z głównych zadań jakie stanęły przed polskim podziemiem była działalność wywiadowcza. W tamtym czasie wywiad ZWZ zdobył m.in. informacje na temat planów niemieckiej inwazji na Związek Sowiecki. Ponadto położono nacisk na działalność informacyjną i propagandową, a w okupowanej Polsce zaczęły pojawiać się tajne broszury oraz wydawnictwa konspiracyjne. Z powodu słabego wyszkolenia oraz braków w broni i amunicji w mniejszym stopniu prowadzono akcje dywersyjne i sabotażowe ograniczając się do sabotażu gospodarczego.


Diagram z grafikami, który ukazuje hierarchię jaka obowiązywała w polskim ruchu oporu. Na górze diagramu znalazł się Naczelny Wódz, który oznaczony został wosjkową czapką tzw. rogatywką.. Podlegał mu dowódca Armii Krajowej (oznaczony orzełkiem czapkowym z literami Ai oraz K ), który zarządzał działalnością Armii Krajowej. Od hasła Armia Krajowa w dół poprowadzone zostały 3 strazłki, które prowadzą kolejno do słów Dywersja i sabotaż (obok grafika wybuchającego pociągu i budynku), wywiad (oznaczony lornetką) oraz Biuro Informacji i Propagandy (oznaczone megafonem). Oprócz tego na grafice umieszczono informacje o dwóch niezależnych od Naczelnego Wodza instytucjach państwowych były to: Kierownictwo Walki Podziemnej (reprezentowane przez dowódcę AK oraz delegata Rząduu RP)., a także Polityczna reprezentacja w kraju, w której skład wchodziły: Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe, PPS-WRN, Stronnictwo Pracy.
Czarno-białe zdjęcie portretowe gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Mężczyzna ubrany jest  mundur Wojska Polskiego. Mężczyzna ma jasne, krótkie włosy, mały prosty nos. Patrzy w stronę obiektywu nieznacznie się uśmiecha. Ujęcie od wysokości ramion

gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz

Czarno-białe zdjęcie portretowe gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Mężczyzna ubrany jest w mundur, a na głowie ma założoną wojskową czapkę z usztywnionym daszkiem i z metalowym orzełkiem czapkowym. Mężczyzna ma wąsy i krótkie włosy. Patrzy w stronę obiektywu nieznacznie się uśmiecha. Ujęcie od wysokości ramion.

gen. Kazimierz Sosnkowski

Czarno-białe zdjęcie portretowe gen. Stefana Grota-Roweckiego. Mężczyzna ubrany jest w mundur Wojska Polskiego. Mężczyzna ma ciemne, nieco dłuższe włosy, które ma zaczesane do tyłu. Patrzy w stronę obiektywu, ma poważną minę. Ujęcie od wysokości ramion.

gen. Stefan
"Grot" Rowecki