Śladem AK i mapa akcji „Burza”

Śladem AK i mapa akcji „Burza”


Zespół Muzeum AK realizując projekt „Śladem Armii Krajowej i mapa akcji Burza w Małopolsce” sfinansowany ze środków  budżetu Województwa Małopolskiego stawiał sobie za cel  popularyzację historii XX wieku oraz rozwój badań nad dziejami lokalnymi poszczególnych miast na terenie Małopolski. Działania podjęte przez pracowników naszej jednostki obejmowały przedstawienie akcji żołnierzy Armii Krajowej na terenie regionu małopolskiego oraz ich najważniejszych dokonań, ze szczególnym naciskiem na ukazanie historii zgrupowań w czasie akcji Burza.

Późną wiosną 2018 r. mobilna wystawa Muzeum AK odwiedziła 8 miast naszego województwa. Kraków, Wadowice, Olkusz, Myślenice, Nowy Targ, Nowy Sącz, Miechów i Tarnów. W każdym z miast miały miejsce specjalne warsztaty „Śladem AK i akcji Burza, których walor edukacyjny wzmocniony został poprzez grę wielkoformatową, w czasie której uczestnicy wcielali się w rolę konspiratorów. Małopolska młodzież, dzięki tym warsztatom mogła poznać również dzieje swojego regionu w czasie II wojny światowej – przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia oraz nieznani dotąd bohaterowie tamtych dni. W czasie dwudniowych spotkań w terenie pracownicy merytoryczni Muzeum poznawali również relacje mieszkańców, którzy czasem po raz pierwszy opowiadali o doświadczeniach swoich lub bliskich im osób. Dla mieszkańców, niezależnie od wieku niemałą atrakcją była możliwość zobaczenia uzbrojenia prezentowanego w ramach wystawy mobilnej które było wykorzystywane w czasie wojny oraz replik umundurowania.

W Miechowie zorganizowana została konferencja naukowa „Okupacja i konspiracja na terenie Inspektoratu Miechowskiego ZWZ-AK Maria”.

Elementami towarzyszącymi spotkaniom w Krakowie oraz Tarnowie były koncerty lokalnych artystów.  Finał akcji miał miejsce w Krakowie, w siedzibie Muzeum AK, gdzie odbyły się otwarte warsztaty dla młodzieży oraz spacer „Śladami uczestników powstania warszawskiego pochowanych na cmentarzu Rakowickim”