fbpx
Otwarcie pierwszej ekspozycji, zorganizowanej przez Fundację  Muzeum Historii Armii Krajowej 16.05.1992 r.

Otwarcie pierwszej ekspozycji, zorganizowanej przez Fundację Muzeum Historii Armii Krajowej 16.05.1992 r.


16 maja 1992 r. w salach budynku należącego wówczas do jednostki wojskowej JW1820 przy ul. Bosackiej 13 (obecnie Wita Stwosza 12) w Krakowie, miało miejsce uroczyste otwarcie ekspozycji muzealnej, przeniesionej staraniem Fundacji Muzeum Armii Krajowej z Pałacu Mańkowskich przy ul. Topolowej 5.

Otwarta 10 kwietnia 1990 r. w Pałacu Mańkowskich ekspozycja „Nasza droga do Niepodległości” stała się fundamentem dla idei powołania muzeum, które z założenia upamiętniałoby oraz oddawało cześć tym, którzy w czasie II wojny światowej, zdobyli się na patriotyczną, obywatelską i bohaterską postawę, podejmując walkę z okupantem. Niniejsza wystawa stanowiła również, przynajmniej częściowe, zwieńczenie zamysłu członków krakowskich struktur Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którzy pragnęli oficjalnie i w nieskrępowany niczym sposób zaprezentować w przestrzeni publicznej szereg eksponatów, będących w głównej mierze osobistymi pamiątkami pozyskanymi od żołnierzy Armii Krajowej, jak też od ich rodzin.

Obecnie budynek, do którego w 1992 r. przeniesiono wystawę, przeszedł proces rewaloryzacji i modernizacji, pełniąc dziś funkcję siedziby Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Misją instytucji, wynikającą z jej statutu, jest upowszechnianie wiedzy w zakresie historii XX wieku. Dotyczy to głównie zagadnień, poświęconych walce Polaków w trakcie II wojny światowej oraz okupacji terytorium II Rzeczypospolitej, działalności struktur Polskiego Państwa Podziemnego, szczególnie jej siły zbrojnej – Armii Krajowej. Zespół pracowników Muzeum prowadzi swoją działalność na płaszczyźnie: edukacyjnej, wystawienniczej, naukowej, wydawniczej i informacyjnej oraz promocyjnej, upamiętnia również osoby, które wpisały się w nurt walki niepodległościowej oraz przyczyniły się do odbudowy naszej ojczyzny.

Ulokowana na trzech kondygnacjach przestrzeń ekspozycyjna Muzeum AK, prezentowana w obecnej formie, została otwarta oficjalnie 27 września 2012 r. Oferuje zwiedzającym niepowtarzalną sposobność obcowania z historią zarówno przez pryzmat bogatego zbioru, liczącego setki eksponatów – często unikatowych – będących w duże mierze pamiątkami z czasów wojny, wielkogabarytowych replik broni i sprzętu wojskowego, jak też przez możliwość skorzystania z szerokiej gamy urządzeń multimedialnych.

Wzmiankowana wystawa z dn. 16 maja 1992 r. stała się fundamentem dla działalności i rozwoju instytucji w przestrzeni budynku przy ul. Bosackiej 13 (dziś Wita Stwosza 12). Muzeum Armii Krajowej jest obecnie pełną, a zarazem unikatową realizacją idei upamiętnienia walki Polaków o swój niepodległy byt w czasie II wojny światowej w obszernej i wieloaspektowej formie – zamierzenia, które dojrzewało w polskim społeczeństwie przez szereg powojennych lat, podczas zniewolenia naszego kraju przez komunistyczny reżim.

Należy jednak stanowczo podkreślić, że jednym z milowych kroków, prowadzącym do tego sukcesu, była z pewnością determinacja wspomnianych wcześniej środowisk, którym na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia udało się zorganizować prezentację historii walki o niepodległość w formie wystawy muzealnej.

Dziś w roku jubileuszu 20-lecia istnienia Muzeum składamy wobec nich najszczersze i najserdeczniejsze podziękowania z trud i wytrwałość w dążeniach na rzecz powstania instytucji, przypominając o najważniejszych wydarzeniach z historii działalności instytucji.


cheap mlb jerseyscheap nhl jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseyscheap jerseys