fbpx
Odeszła mjr Alicja Samborska. Była Wiceprzewodniczącą Rady naszego Muzeum

Odeszła mjr Alicja Samborska. Była Wiceprzewodniczącą Rady naszego Muzeum


Alicja Samborska urodziła się 12 sierpnia 1931 r. w Niebylcu pow. Strzyżów. Ukończyła tamtejszą Szkołę Powszechną, a w 1949 r. Szkołę Ogólnokształcącą typu licealnego w Strzyżowie. Studiowała w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie i w 1961 r. otrzymała dyplom magistra ekonomii. Pracę zawodową podjęła w 1953 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Pracowała tam do 2000 roku. Posiadała dyplom biegłego rewidenta.

W czasie okupacji była łączniczką Armii Krajowej oraz brała udział w zaopatrzeniu szpitalika zorganizowanego w szkole w swojej rodzinnej miejscowości. Brała również udział w akcji „Burza”. Zaprzysiężona przez hm. Zbigniewa Mazura ps. „Orzeł” otrzymała ps. „Róża”. W latach 1950 – 1956 prowadziła zaszyfrowaną ewidencję trójek bojowych oraz posiadanej broni.

Do Związku Żołnierzy Armii Krajowej należała od 1993 r. Była Przewodniczącą Zarządu Oddziału w Krakowie. W Zarządzie koordynowała działalność sześciu oddziałów terenowych: w Andrychowie, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Warszawie i Zielonej Górze.

Była wielokrotnie odznaczona, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem AK, Medalem „Pro Patria”, „Srebrną Odznaką za Zasługi dl Finansów PRL” Ministerstwa Finansów, Medalem „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa.

Była Członkiem Rady naszego Muzeum od 2020 roku, a od 2022 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Muzeum. Od czasu powstania Muzeum Armii Krajowej była bardzo częstym gościem w murach naszej instytucji. To tutaj spotykała się z kombatantami, członkami Armii Krajowej, pracownikami muzeum, wreszcie dziećmi i młodzieżą, którym chętnie opowiadała o historii, przeszłości i swoich wojennych wspomnieniach.

Życzeniem pani Alicji było, by uroczystość pogrzebowa miała charakter rodzinny.

Pani Alicja Samborska ( na zdjęciu trzecia od prawej strony)