fbpx
Muzeum AK nieczynne dla Zwiedzających DO ODWOŁANIA.

Muzeum AK nieczynne dla Zwiedzających DO ODWOŁANIA.


Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzającym w Polsce stan epidemii oraz w nawiązaniu do ogłoszenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 21 marca, o przedłużeniu ograniczeń w działalności instytucji kultury, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” pozostanie nieczynne dla Zwiedzających do odwołania.

Bieżące informacje na temat sytuacji i zamknięcia instytucji będą podawane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej: www.muzeum-ak.pl oraz mediów społecznościowych.

W okresie zamknięcia instytucji jesteśmy dostępni dla Państwa za pośrednictwem:

  1. Skrzynki elektronicznej: biuro@muzeum-ak.pl
  2. W sprawach pilnych również pod numerem: +48 504 788 350


_________________________________________________________________________

In connection with the ordinance of the Minister of Health introducing a state of epidemics in Poland and in reference to the announcement of the Minister of Culture and National Heritage from 21st March, on the extension of restrictions on the activities of cultural institutions, the Home Army Museum will remain closed to Visitors until further notice.

The current information on the situation and closure of the institution will be announced through the website: www.muzeum-ak.pl and social media.

During the period of closure of the institution we are available to you through:

Electronic mailbox: biuro@muzeum-ak.pl
For urgent cases also via: +48 504 788 350

_________________________________________________________________________

W związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 11 marca, a także w związku z decyzją Organizatorów Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” od dnia 11 marca, od godz. 13:00, do dnia 25 marca pozostanie nieczynne dla Zwiedzających.

Sytuacja związana jest z wdrażanymi w trybie ciągłym środkami zaradczymi i zapobiegawczymi w stosunku do koronawirusa.

Bieżące informacje na temat sytuacji i zamknięcia instytucji będą podawane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej: www.muzeum-ak.pl oraz mediów społecznościowych.

W okresie zamknięcia instytucji jesteśmy dostępni dla Państwa za pośrednictwem:

  1. Skrzynki elektronicznej: biuro@muzeum-ak.pl
  2. W sprawach pilnych również pod numerem: +48 504 788 350

_______________________________________________________________________________________________

In connection with the announcement from polish Ministry of Culture and National Heritage dated 11th March, as well as the decision of the Voivodeship Marshal, the Museum of Home Army will remain closed for visitors from 12th March to 25th March.

The current information and update on the situation and closure of the institution will be announced via the website: www.muzeum-ak.pl and social media.