fbpx
Żołnierze 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego z wizytą w Muzeum AK

Żołnierze 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego z wizytą w Muzeum AK


Oficerowie i podoficerowie 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego po raz kolejny odwiedzili Muzeum Armii Krajowej. Dla nich to wizyta szczególna, ponieważ od 18 czerwca 1996 roku pułk ten nosi imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który w latach 1934-1936 służył w stacjonującym w Hrubieszowie 2 Pułku Strzelców Konnych na stanowisku kwatermistrza. Z żołnierzami spotkał się dr Jarosław Szarek, dyrektor Muzeum Armii Krajowej.

Dziennik Hubala na wystawie stałej 

Na wystawie stałej Muzeum, którą zwiedzili  żołnierze prezentowany jest – między innymi – fragment tzw. Dziennika Hubala. Są w nim zawarte wpisy kronikarza oddziału, które obejmują okres ostatnich dwóch miesięcy działań Hubalczyków. Oprócz dziennika można zobaczyć niezwykły medalik, który dzięki Józefowi Wyrwie „Furgalskiemu” miał trafić do Henryka Dobrzańskiego na dwa dni przed śmiercią majora. W swoich zbiorach posiadamy także upoważnienie na okaziciela, wystawione przez samego mjr Henryka Dobrzańskiego jako dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Na upoważnieniu można zobaczyć trzy pieczęcie uwierzytelniające oraz podpis.

Żołnierzy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oprowadził po wystawie stałej Robert Springwald z działu historycznego Muzeum Armii Krajowej.