fbpx
Upamiętnienie podgórskich harcerzy Szarych Szeregów z plutonu „Alicja”

Upamiętnienie podgórskich harcerzy Szarych Szeregów z plutonu „Alicja”


W niedziele 26 listopada 2023 r. w kościele pw. św. Józefa na Rynku Podgórskim w Krakowie odprawiono mszę św. w intencji bohaterskich harcerzy z plutonu „Alicja”.

Po mszy św. nastąpiło przejście pod pomnik znajdujący się obok kościoła, gdzie proboszcz parafii ks. Antoni Bednarz poprowadził modlitwę. Następnie odczytano Apel Pamięci, a uroczystości zakończyło złożenie wiązanek kwiatów i zniczy przez delegacje oraz mieszkańców Krakowa. Poczty sztandarowe wystawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Szarych Szeregów, Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Krakowie, Związek Harcerstwa Polskiego, 1 Skawińska Drużyny Harcerzy im. gen. Józefa Hallera, a także Skauci Europy. W uroczystościach uczestniczyli m.in. dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie dr hab. Filip Musiał, zastępca dyrektora Muzeum Krakowa Jacek Salwiński, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm Bogusław Kośmider, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, członkowie Stowarzyszenia Podgórze.pl, Hufiec ZHP Kraków-Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów, Dzielnica XIII oraz przedstawiciele szkół i placówek noszących imię Szarych Szeregów.

Historia plutonu „Alicja”
W marcu 1943 r., z inicjatywy komendanta Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów hm. Edwarda Heila i w porozumieniu z dowództwem Armii Krajowej rozpoczęto tworzenie plutonu „Alicja”. Oddział miał wejść w skład harcerskiej kompanii „Bartek” i rekrutować się w oparciu o podgórski hufiec Szarych Szeregów. W lipcu 1943 r. młodzi konspiratorzy zostali przekazani do dyspozycji Kedywu czyli Kierownictwa Dywersji Okręgu Kraków AK. Jednak pod względem wychowawczym pozostawali pod kontrolą Szarych Szeregów. Członkowie plutonu brali udział w zdobywaniu broni, likwidowaniu konfidentów, prowadzeniu rozpoznania i wywiadu, uczestniczyli w kolportażu prasy i rozlepianiu ulotek oraz w akcjach sabotażowych, czy dywersji kolejowej. W październiku 1943 r. gestapo rozpoczęło pierwsze  aresztowania wśród członków konspiracji. Do maja 1944 r. zginęło 41 chłopców i dziewcząt w wieku od 17 do 22 lat.

 

 

Tekst oraz zdjęcia:
Marek Bik