fbpx
Nasi pracownicy wyróżnieni Medalem „Pro Bono Poloniae”

Nasi pracownicy wyróżnieni Medalem „Pro Bono Poloniae”


3 grudnia na Wawelu i pod kopcem na Sowińcu odbyły się uroczystości upamiętniające 156. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.

W Katedrze Wawelskiej odprawiono uroczystą mszę świętą w rocznicę urodzin Marszałka oraz w 82. rocznicę śmierci marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza. W Krypcie pod Wieżą Srebrnego Dzwonu, gdzie znajduje się sarkofag marszałka Józefa Piłsudskiego, złożono kwiaty.

W obchodach rocznicowych wziął udział Jan Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po mszy świętej odbyła się uroczystość uhonorowania Medalem „Pro Bono Poloniae”. W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowaniu oraz popularyzacji poza granicami kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych Medalem „Pro Bono Poloniae” uhonorowany został dr Jarosław Szarek, dyrektora Muzeum Armii Krajowej oraz Adam Joksa, generał broni. Podczas uroczystości pod Kopcem Niepodległości na krakowskim Sowińcu Jan Kasprzyk wręczył Medal „Pro Bono Poloniae” Arkadiuszowi Bąkowi, pracownikowi działu historycznego Muzeum Armii Krajowej.

fot. Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie