fbpx
„Kraków wspólnie – lato w mieście” w Muzeum AK!

„Kraków wspólnie – lato w mieście” w Muzeum AK!


Druga część lata z Muzeum AK!
Друга частина літа у Музеї Армії Крайової АК!
The second half of summer in the Home Army Museum!

Mamy wspaniałe informacje! Muzeum AK przyłącza się do akcji „Kraków wspólnie – lato w mieście” i z tej okazji w sierpniu i wrześniu zorganizujemy wyjątkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy – wszystkie zajęcia będą tłumaczone na język ukraiński. Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Internationaler Bund Polska udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny!

Маємо чудові новини ! Музей Армії Крайової АК приєднується до акції „Краків разом – літо в місті” і тому, в серпні та вересні організовуємо цікаві освітні заняття для дітей та молоді з Польщі та України – усі заняття будуть перекладатися українською мовою. Завдяки співпраці з Фундацією Internationaler Bund Polska участь у всіх заняттях є безкоштовною!

Home Army Museum move in the „Krakow together – Summer in the City” project. Therefore we have organized unique educational workshops in August and September 2022. There are impressive because of that we created them for Ukrainians and Polish children. Our Museum cooperates with the International Bund Foundation and the United Nations Children’s Fund (UNICEF); all classes are free!

Zajęcia dla osób w wieku 7-16 lat (sierpień 2022 r.) / Заняття для учасників у віці 7-16 років (серпень) / Events for children aged 7-16. (August 2022)

W sierpniu zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat. Przygotowaliśmy kilka propozycji:
У серпні запрошуємо дітей у віці 7 -16 років, ми приготувала декількі пропозицій:

  1. „Dzień w plenerze” / День просто неба / Outdoor events

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza szlakiem PTTK, w trakcie której uczestnicy spędzą aktywnie czas pośród natury. Oprócz spaceru śladami żołnierzy Armii Krajowej, przeprowadzona zostanie również gra terenowa, dzięki której dzieci będą mogły kształtować swoje umiejętności pracy w małych grupach oraz orientacji w terenie. Uczestnicy zapewniony mają transport, wyżywienie (II śniadanie, obiad, woda), ubezpieczenie, materiały dydaktyczne  oraz opiekę wykwalifikowanej kadry.

Прогулянка шляхом PTTK, під час котрої учасники активно проводитимуть час на природі. Окрім прогулянки слідами солдат Армії Крайової, проводитиметься також гра, завдяки котрій діти зможуть покращити свої навички співпраці у малих групах та орієнтуванні на місцевості. Для учасників зампевнюється транспорт та харчування (2-ий сніданок, обід, вода), страхування, навчальні матеріали та догляд кваліфікованих спеціалістів.

Beautiful hike in nature during which you will learn about the history of the soldiers of the Home Army.  In addition, you will have to test your orientation skills in the field during the special game. You are provided with transport, meals (second breakfast, lunch, and water), insurance, teaching materials, and the care of qualified staff.

Wspomniane zajęcia odbędą się w terminach:

23 sierpnia 2022 r.  w godz. 8-16;
29 sierpnia 2022 r.  w godz.8-16;

Заняття відбудуться у днях:

23 серпня 2022 р. в год. 8-16;
29 серпня 2022 р. в год.8-16;

Date of workshops:

23rd August 2022 – 8 am-4 pm
29th August 2022 – 8 am – 4 pm

 

  1. Warsztaty plastyczno-historyczne pn. „Dzień w Muzeum” /  Заняття творчо-історичні „День в Музеї ” / Art and history workshop

W czasie zajęć, uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematy historii XX wieku i wezmą udział w wielkoformatowych grach planszowych związanych z historią okupowanej Polski oraz grze
po wystawie muzealnej. W trakcie zajęć dzieci rozwiną swoje umiejętności z zakresu szyfrowania oraz poznają zwierzęcych bohaterów wspierających żołnierzy.

Ponadto dodatkową atrakcją będzie możliwość skorzystania z multimedialnych przestrzeni w tym m.in.: stanowiska Virtual Reality, wzorowanego na skoku spadochronowym cichociemnego żołnierza Armii Krajowej. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli rozwinąć także swoje umiejętności plastyczne, tworząc napisy na torbach płóciennych, wzorowane na hasłach i symbolach wojskowych. Własnoręcznie zrobione torby stanowić będą pamiątkę z warsztatów.

Uczestnicy zapewniony mają: wyżywienie (II śniadanie, obiad, woda), ubezpieczenie,  materiały  dydaktyczne oraz opiekę wykwalifikowanej kadry.

Під час занять учасники ознайомляться з історією 20 століття та візьмуть участь у широкоформатних настільних іграх, пов’язаних з історією окупованої Польщі та у грі, що проведеться
після музейної виставки. Під час занять діти розвиватимуть навички шифрування та дізнаються про тварин-героїв, які підтримуювали солдатів.

Крім того, додатковим плюсом стане можливість використання мультимедійних засобів, серед яких: стенд віртуальної реальності, створений за симуляцією стрибка з парашутом „тихотемного солдата” Армії Крайової. Під час занять учасники також зможуть розвинути свої художні навички, створюючи написи на полотняних сумках за зразком військової символіки. Своєрідним сувеніром, що можна забрати додому, стануть сумки ручної роботи.

Учасники забезпечуються: харчуванням (другий сніданок, обід, вода), страхуванням, дидактичними матеріалами та доглядом кваліфікованого персоналу.

Participants learn about polish history XX century and take a game about the history of the Polish Underground State on the huge board (almost 50m2!). They can use a special VR position or multimedia shooting range with a replica of the „UR” Anti-Tank rifle. Moreover, Home Army Museum crew prepared workshops in which participants will also be able to develop their artistic skills.

You are provided with transport, meals (second breakfast, lunch, and water), insurance, teaching materials, and the care of qualified staff.

Wspomniane zajęcia odbędą się w terminach: 

17 sierpnia 2022 r. w godz. 8-16;
25 sierpnia 2022 r. w godz. 8-16;
30 sierpnia 2022 r. w godz. 8-16;

Заняття відбудуться:

17 серпня 2022 р. в год. 8-16;
25 серпня 2022 р. в год. 8-16;
30 серпня 2022 р. в год. 8-16;

Date of workshops:

17th August 2022 – 8 am – 4 pm
25th August 2022 – 8 am – 4 pm
30th August 2022 – 8 am – 4 pm

  1. Warsztaty naukowe: „Dzień w Muzeum. Warsztaty z Cogiteonem”/ Заняття: „День в Музеї”з Cogiteonem / Science workshops with Cogiteon (Lesser Poland Science Center)

Zajęcia stanowić będą wyjątkowe połączenie warsztatów historycznych i naukowych. Uczestnicy w czasie części zajęć prowadzonych przez pracowników Muzeum odkrywać będą tajniki działalności konspiracyjnej – czekać będą na nich różne łamigłówki i zadania. Warsztaty naukowe poprowadzone zostaną przez zespół Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. W ich trakcie  zaprezentowane zostaną specjalne różnorodne aktywności, których celem jest edukacja poprzez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty.

Uczestnicy zapewniony mają: wyżywienie (II śniadanie, obiad, woda), ubezpieczenie,  materiały  dydaktyczne oraz opiekę wykwalifikowanej kadry.

Заняття являтимуть собою унікальне поєднання історичних та наукових майстер-класів. Під час деяких занять, що проводять співробітники Музею, учасники відкриють таємниці підпільної діяльності – на них чекатимуть різноманітні головоломки та завдання. Наукові заняття проводитиме команда Малопольського наукового центру Cogiteon. Під час них будуть представлені спеціальні та різноманітні заходи, метою яких є навчання через гру та залучення до самостійних чи командних експериментів.

Учасники забезпечуються: харчуванням (другий сніданок, обід, вода), страхуванням, дидактичними матеріалами та доглядом кваліфікованого персоналу.

Workshops with history and science at the same time? Yes! Participants on classes learn about Polish conspiracy movement at II world war and will solve various puzzles and different tasks. Everything with a team from Lesser Poland Science Center Cogiteon.

You are provided with transport, meals (second breakfast, lunch, and water), insurance, teaching materials, and the care of qualified staff.

Wspomniane zajęcia odbędą się w terminach: 

22 sierpnia 2022 r. w godz. 8-16;
24 sierpnia 2022 r. w godz. 8-16;
31 sierpnia 2022 r. w godz. 8 -16.

Заняття з Cogiteonem:
22 серпня 2022 р в год. 8-16;
24 серпня 2022 р. в год. 8-16;
31 серпня 2022 р в год. 8 -16.

Date of workshops:

22nd August 2022 – 8 am – 4 pm
24th August 2022 – 8 am – 4 am
31th August 2022 – 8 am – 4 am

Zapisy na zajęcia:

Zapisu na zajęcia można dokonać po zapoznaniu się z Regulaminem zajęć.

Szczegółowych informacji udziela Kasa Muzeum. Kontakt telefoniczny pod numerem 12 410 07 96 lub elektroniczny pod adresem: rezerwacja@muzeum-ak.pl .

Aby zostać przyjętym na zajęcia konieczne jest wcześniejsze wypełnienie formularza.  Można go pobrać tutaj.

Podpisany formularz zgłoszeniowy można przesłać elektronicznie w formie skanów na adres rezerwacja@muzeum-ak.pl, wysłać pocztą lub przynieść osobiście (Muzeum AK ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków).

Uwaga! Możliwe jest dokonanie zgłoszenia dziecka na każdy z 3 rodzajów aktywności. Nie można natomiast dokonać ponownego zapisu na te same zajęcia.

Записатися на заняття можна після ознайомлення з Правилами

Заявки на Літні навчальні заняття відбуваються від 12 серпня 2022 року у Музеї Армії Крайової при вул. Wita Stwosza 12 або в електронному варіанті за адресою: rezerwacja@muzeum-ak.pl . Реєстрацію можна здійснити лише за допомогою заповненої форми заявки, доступної на сайті www.muzeum-ak.pl .

Увага! Зареєструвати дитину можна на кожен із 3 видів діяльності. Однак повторно записатись на ті самі класи неможливо.

You can register for workshops after reading of Regulations workshops.
To be admitted to the workshops it is necessary to fill in the form in advance. You can download it here.
The signed application form can be sent by email rezerwacja@muzeum-ak.pl, sent by post, or brought in person (Home Army Museum, 12th Wita Stwosza street, 31-511 Krakow.

More information: 

Phone Number: 12 410 07 96

e-mail: rezerwacja@muzeum-ak.pl

ACHTUNG! it is possible to register a child for each of the 3 types of activities. However, it is not possible to sign in to the same workshops twice.