fbpx
Za nami 45 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”

Za nami 45 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”


„Pro Memoria – Zygmunt Kawecki (1919-2003)”

W Sali reprezentacyjnej Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka  odbyło się 45 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” poświęcone życiu i działalności – Zygmunta Kaweckiego – harcerza, żołnierza Armii Krajowej,  wybitnego profesora Akademii Górniczo-Hutniczej. W referacie „Wszystko zaczęło się w  Wieliczce” życiorys Profesora przedstawiła Janina Gaudyn uzupełniony przez dr Elżbietę Kawecką-Cebule o informacje pochodzące z kwerend przeprowadzonych w IPN.

Dorobek naukowy Profesora nakreślił prof. dr hab. Andrzej Tytko, natomiast działalność społeczną przedstawiły: Barbara Zapadlińska i Jadwiga Duda. Robert Springwald z działu historycznego przedstawił zbiory Muzeum AK. Do zbiorów muzeum trafiła Kenkart ojca, ofiarowana przez Romana Krzysiaka. Delegacja Muzeum AK złożyła kwiaty na grobie profesora.

Profesor Zygmunt Kawecki

Urodził się 11 kwietnia 1919 roku w Wieliczce. Pochodził z rodziny o tradycjach górniczych. Po ukończeniu Gimnazjum im. Jana Matejki w Wieliczce  został przyjęty do Szkoły Podchorążych Saperów w Modlinie. Zrezygnował z kariery wojskowej i w 1938 roku rozpoczął studia na AHG. W kampanii wrześniowej, w stopniu plutonowego – podchorążego, otrzymał przydział mobilizacyjny do batalionu saperów w Przemyślu. 4 września został poważnie ranny podczas bombardowania pociągu z transportem wojska w Trzcianie koło Rzeszowa. Podczas okupacji hitlerowskiej był żołnierzem  Armii Krajowej. Miał pseudonim „Mars”. Do 1943 roku był dowódcą plutonu w Wieliczce, następnie miejscowego plutonu Kedywu, a od marca 1944 roku inspektorem dywersyjnym Kedywu w obwodzie miechowskim. Brał udział w licznych akcjach dywersyjnych, między innymi nieudanej próbie wysadzenia pociągu wiozącego Hansa Franka w nocy z 29 na 30 stycznia 1944 roku, wysadzeniu pociągu ewakuacyjnego pod Kasiną Wielką, likwidacji dowódcy Stützpunktu w Dalewicach. Podczas akcji „Burza” uczestniczył, w składzie samodzielnego batalionu partyzanckiego „Skała”, w walkach pod Moczydłem, Krzeszówką, Zarszynem, Sadkami i Złotym Potokiem. Wojnę zakończył w stopniu podporucznika, za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Partyzanckim.

Po wojnie rozpoczął pracę naukową na AGH. Był autorem i współautorem 43 patentów, 193 publikacji oraz kilkuset innych opracowań. Swoja wiedzą służył również jako ekspert w wielu przedsiębiorstwach górniczych. Przez wiele lat był przewodniczącym  Klubu Przyjaciół Wieliczki. Zmarł 10 listopada2003 i jest pochowany na cmentarzu w Wieliczce.

Wspomnienia o profesorze Zygmuncie Kaweckim można w linku poniżej:

Zygmunt Kawecki – Wszystko zaczęło się w Wieliczce(1)

opracowanie: Robert Springwald