Projekty Muzeum AK w roku 2018

Projekty Muzeum AK w roku 2018


„tAK! Doświadczam! Muzeum AK angażuje Młodość! (realizacja w oparciu o program Kultura Interwencje 2018, donator: Narodowe Centrum Kultury) – projekt aktywizacji zawodowej studentów studiów historycznych o formule konkursowej. Założeniem projektu było stworzenie przez studentów kierunku historia uczelni krakowskich scenariusza zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tematach historii XX wieku, Polskie Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i II wojny światowej. Nagrodzone zostały 2 osoby, które w kolejnym etapie realizacji projektu, przez 2 miesiące: wrzesień/październik 2018 realizowały zajęcia według własnych, wyłonionych w konkursie, autorskich koncepcji.

 

Dotacja NCK – 12 000 / Wkład własny – 4116 zł (przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego)

„Zakup systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie” (zadanie zrealizowane w oparciu o program Infrastruktura Kultury 2018, donator: MKiDN) – projekt zakupu 7 gablot ekspozycyjnych, pionowych, które rozszerzyły kontekst prezentacji ekspozycji stałej Muzeum o mundury żołnierzy i szaty liturgiczne ojca gen. Adama Studzińskiego, członków 2. Korpusu. Do prezentacji zostały przeznaczone m.in.:

  1. – mundur służbowy kapitana dyplomowanego saperów wz. 1936 z unikalnym spodniami z prostymi nogawkami (w przeciwieństwie do najczęściej występujących bryczesów)
  2. – mundur – bluza battledress oraz furażerka kpt. Tadeusza Pawlikowskiego z 9 Pułku Artylerii Ciężkiej 2 Grupy Artylerii 2. Korpusu Polskiego we Włoszech
  3. – szaty liturgiczne o. gen. Adama Studzińskiego, kapelana 4 Pułku Pancernego “Skorpion” 2 Warszawskiej Brygady Pancernej 2.Korpusu Polskiego
  4. – płaszcz zimowy wzoru brytyjskiego o. gen. Adama Studzińskiego z naszywkami 2. Korpusu Polskiego
  5. – hełm francuski M 26 z orłem Armii Polskiej we Francji w zestawieniu z peleryną stanowiącą wyposażenie i umundurowanie Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, jakiego używała podczas Kampanii Norweskiej w 1940
  6. – mundur żandarma niemieckiego do przestrzeni poświęconej codzienności okupacyjnej, w której działali również żołnierze AK, jako przykład wykonywania władzy okupacyjnej przez Niemców oraz działań dywersyjnych żołnierzy polskiego podziemia
  7. – mundur – kurtka “Żołnierza Wyklętego”, z naszywką z orłem w czerwonej tarczy oraz ryngrafem wraz z furażerką z naszytą flagą polską – stanowiący unikalny przykład oryginalnego umundurowania formacji Podziemia Niepodległościowego walczącego z władzą socjalistyczną po zakończeniu II wojny światowej.

Dotacja MKiDN: 114 416,41 zł, wkład własny: 39 078,60 zł (przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego)