fbpx
Marsz Szlakiem I-szej Kompanii Kadrowej

Marsz Szlakiem I-szej Kompanii Kadrowej


W poniedziałek 8 sierpnia br. przedstawiciele Muzeum Armii Krajowej wzięli udział w uroczystościach związanych z przybyciem  do Wodzisławia  LVII (42) Marszu Szlakiem I-szej Kompanii Kadrowej. Marsz jest upamiętnieniem historycznej trasy  Pierwszej Kompanii Kadrowej, która 6 sierpnia 1914 r.  wyruszyła z krakowskich Oleandrów na rozkaz Józefa Piłsudskiego, wkraczając na teren Królestwa Kongresowego. U wejściu do miasta złożono kwiaty przy krzyżu i tablicy upamiętniającym 100-lecie przemarszu Kadrówki. Następnie przy moście na rzece Mozgawa uczestnicy wraz z orkiestrą i pocztami sztandarowymi udali się na wodzisławski Rynek, gdzie odbyły się uroczystości z udziałem władz samorządowych.  Po złożeniu kwiatów przed historyczna tablicą upamiętniającą I Kompanię, w tym  Czesława Bankiewicza „Skauta”, który wraz z kolegami zaciągnęli się do grona strzelców gdy I Kompania przechodziła w 1914 roku przez Wodzisław, przemaszerowano i złożono hołd  pod pomnikiem  Żołnierzy Armii Krajowej V Podobwodu  „Łąka”. Uroczystości zakończono na wodzisławskim cmentarzu, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze  między innymi przy grobie Czesława Bankiewicza „Skaut” i kwaterze żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej.  W trakcie spotkania z Komendanturą  Marszu pracownicy Działu Historycznego prof.  Olgierd Grott i Marek Bik  przekazali  publikacje i wydawnictwa Muzeum Armii Krajowej. Promowano i omówiono również  II tom publikacji  „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce” Przewodnik historyczno – krajoznawczy, w którym  trasa XI nawiązuje  do wydarzeń z 1914 i tematyki legionowej – bitwy pod Krzywopłotami , gdzie w dniach 16-19 XI 1914 r. dwa bataliony 1 Pułku Piechoty  Legionów z  powodzeniem walczyły o powstrzymanie carskiej ofensywy.

Marek Bik

    

fot. M. Bik, O. Grott