fbpx
Konferencja „Muzea Domowe – ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych Małopolski”

Konferencja „Muzea Domowe – ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych Małopolski”


9 października br. Pan Arkadiusz Bąk, przedstawiciel Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, wziął udział w konferencji „Muzea Domowe – ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych Małopolski”, zorganizowanej w Miasteczku Galicyjskim – Oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, przy współpracy z Departamentem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Konferencja była częścią projektu, wynikającego z założeń nowej Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

„Muzea domowe” to umowna nazwa, oznaczająca prywatne zbiory pamiątek i eksponatów należących do osób fizycznych, szkół, organizacji pozarządowych, parafii czy ośrodków kultury.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie rekomendowało do wzięcia udziału w konferencji Pana Romana Osikę, który przygotował prezentację na temat Izby Pamięci w Jodłówce Tuchowskiej w pow. tarnowskim, gm. Tuchów. Natomiast drugą rekomendowaną placówką była Izba Pamięci 1 PSP AK w Słopnicach Górnych, z pow. limanowskiego, przedstawiona przez Pana Mateusza Mikulskiego. Zgłoszone „muzea domowe” posiadają w swojej kolekcji zbiory i pamiątki po żołnierzach Armii Krajowej – I batalionu „Barbara” 16 PP AK oraz 1 PSP AK.

Podczas konferencji uczestnicy mogli przedstawić i zaprezentować swoje kolekcje, opisać działalność instytucji oraz zwrócić uwagę na problemy oraz potrzeby prowadzonych Izb Pamięci.

Spotkanie było świetną okazją na wymianę doświadczeń, zauważenie różnorodności zbiorów lokalnych na terenie województwa małopolskiego oraz dostrzeżenie problemów, z którymi borykają się prywatni kolekcjonerzy w swoich „muzeach domowych”.