Nieśmiertelnik PSZ na Zachodzie Tadeusza Sarnka

Nieśmiertelnik PSZ na Zachodzie, między 1940, a 1945 r., Wielka Brytania.

nr inw: MAK/993/M