fbpx
Wystawa Zaczęło się w Krakowie. Pierwsze lata konspiracji. Odsłona druga.

Wystawa Zaczęło się w Krakowie. Pierwsze lata konspiracji. Odsłona druga.

Wystawa czasowa została zorganizowana z okazji 80. rocznicy założenia w Krakowie pierwszej ogólnopolskiej organizacji konspiracyjnej – „Organizacji Orła Białego”. OOB powołana oficjalnie w dniu 20 września 1939 r. przez oficerów Wojska Polskiego, ppłk dypl. Kazimierza Plutę-Czachowskiego, mjr rez. Kazimierza Kierzkowskiego i płk Ludwika Muzyczkę, na zrębach przedwojennego Przysposobienia Wojskowego Związku Strzeleckiego. Jakkolwiek jej centrala zlokalizowana była w Krakowie, to jej zasięg działania był ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem południowej części okupowanego kraju. OOB została ostatecznie scalona ze Związkiem Walki Zbrojnej w kwietniu 1940 r., a jej struktury znacząco zasiliły zasoby ZWZ.

Wystawa pomyślana została jako wyraz hołdu dla konspiratorów krakowskich Polskiego Państwa Podziemnego.

Na wystawie zaprezentowane zostaną pamiątki związane z tematem, pochodzące zarówno ze zbiorów Muzeum AK, jak i wypożyczone z Muzeum Krakowa oraz archiwalne fotografie i dokumenty ze zbiorów: Muzeum AK, Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Historii Fotografii. Na wystawie znajdą się również piękne, współczesne fotografie tych miejsc, autorstwa krakowskiego fotografa Pawła Krzana oraz zebrane w jednym miejscu wszystkie plansze komiksu opowiadającego o działaniach OOB i ZWZ w latach 1939-1941. Narracja wystawy będzie uzupełniona o cytaty ze źródeł historycznych: relacji, wspomnień, pamiętników i dzienników.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 29 września 2019 r.