fbpx

Biblioteka

Biblioteka Muzeum Armii Krajowej jest biblioteką fachową, spełniającą zadania określone w ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.) oraz Statucie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Biblioteka, powstała w 2004 roku z początkowym księgozbiorem w liczbie ok. 1000 tomów. W tym samym roku jej zasób został powiększony o kolejne 4000 tomów. Są to książki z dziedziny nauk humanistycznych, głównie dotyczące historii, ale także literatury pięknej wydanej na emigracji. Oprócz pozyskiwanych na bieżąco pozycji, księgozbiór Biblioteki Muzeum AK składa się również z darów osób prywatnych. Największym dotychczas darczyńcą Biblioteki był dr Stanisław Wcisło, żołnierz Armii Krajowej.

Głównym celem Biblioteki Muzeum AK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie posiadanego zasobu dla celów zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich. 

Biblioteka dysponuje księgozbiorem podzielonym tematycznie na zbiory:

HISTORIA II RP
II WOJNA ŚWIATOWA
ARMIA KRAJOWA I LOSY JEJ ŻOŁNIERZY
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE
POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE
MARTYROLOGIA NARODU POLSKIEGO
PODZIEMIE POAKOWSKIE
HISTORIA POLSKI
HISTORIA WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ I POWSZECHNEJ

Obecnie Biblioteka jest w posiadaniu 12500 egzemplarzy opracowanych wydawnictw zwartych oraz 6000 czasopism i 4000 gazet, które są w trakcie opracowania i systematyzowania. 

Biblioteka Muzeum AK udostępnia swoje zbiory wyłącznie w Czytelni.

Biblioteka Muzeum AK czynna jest od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 14:00.