Wprowadzenie kary śmierci za pomoc Żydom

Wprowadzenie kary śmierci za pomoc Żydom


15 października 1941 r. Hans Frank wprowadził na terenie Generalnego Gubernatorstwa karę śmierci dla Polaków udzielającym pomocy Żydom.