fbpx
Urodził się Tadeusz Kutrzeba

Urodził się Tadeusz Kutrzeba


15 kwietnia 1886 roku w Krakowie urodził się Tadeusz Kutrzeba, generał dywizji WP, dowódca Armii „Poznań”.

W 1903 roku, po zdaniu egzaminu maturalnego, rozpoczął studia na wydziale inżynieryjno-saperskim w Wojskowej Akademii Technicznej w Mödling. Po ukończeniu studiów rozpoczął 3-letnią służbę w 9. batalionie saperów w Krakowie. Następnie kontynuował edukację w Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu.

W 1913 roku został oddelegowany do Sarajewa do tamtejszego szefostwa inżynierii. Rok później Kutrzeba włączony został w szeregi armii austriackiej i początkowo walczył na froncie serbskim. Następnie brał udział w walkach prowadzonych na froncie rosyjskim oraz włoskim. W austro-węgierskiej armii pełnił m.in. funkcję szefa sztabu wojsk technicznych w grupie arcyksięcia Eugeniusza w Tyrolu. W listopadzie 1918 roku rozpoczął służbę w Wojsku Polskim (w I Oddziale Sztabu Generalnego). W późniejszym okresie został dowódcą 1. Dywizji Piechoty Legionów i w jej szeregach uczestniczył w walkach o Kijów w 1920 roku. W czasie wojny z bolszewikami pełnił także funkcję szefa sztabu Frontu Środkowego. Po zakończeniu działań zbrojnych rozpoczął działalność akademicką, łącząc ją z pracą w Sztabie Generalnym (był m.in. zastępcą szefa).

We wrześniu 1939 roku Tadeusz Kutrzeba objął dowództwo nad Armią „Poznań”. I to z jego inicjatywy przeprowadzone zostały działania zaczepne nad Bzurą. Tadeusz Kutrzeba dowodził wówczas połączonymi siłami Armii „Poznań” oraz Armii „Pomorze” (ok. 200 tys. żołnierzy). Bitwa nad Bzurą rozpoczęła się 9 września 1939 roku i była to największa bitwa kampanii obronnej. Jej celem było zatrzymanie Niemców idących na Warszawę, a także zmuszenie ich do zaprzestania pościgu za wycofującymi się armiami polskimi. Faktycznie, mimo, że bitwa zakończyła się zwycięstwem strony niemieckiej, to Polakom udało się na pewien czas wstrzymać marsz Wehrmachtu na Warszawę.

Po zakończeniu walk 22 września Kutrzeba przedostał się do stolicy, gdzie objął dowództwo nad armią „Warszawa”. Po zakończeniu walk został zatrzymany przez Niemców i do kwietnia 1945 r. przebywał w niewoli. Po wojnie przebywał na emigracji, gdzie poświęcił się działalności historycznej.

Tadeusz Kutrzeba zmarł 8 kwietnia 1947 r. W 1957 r. urna z jego prochami została złożona w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Za swoją postawę został odznaczony m.in: Orderem Virtuti Militari kl. II, III i V, Orderem Polonia Restituta kl. III i IV, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

fot. Generał Tadeusz Kutrzeba podczas pracy przy budowie kopca im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, źródło: NAC.