fbpx
Urodził się Stanisław Likiernik

Urodził się Stanisław Likiernik


Stanisław Lakiernik ps. Stach, w momencie wybuchu II wojny światowej miał 16 lat. Jego ojciec, jako oficer wywiadu został pojmany i więziony w obozie jenieckim. W szeregach Polskiego Państwa Podziemnego Stanisław Lakiernik działał od września 1941 r. Od 1943 r. był w żoliboskiej grupie Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawskiego, służąc pod rozkazami Stanisława Sosabowskiego ps. Stasinek.  Lakiernik brał udział w akcjach likwidacyjnych oraz w akcjach „Panienka” – 4 marca 1944 roku i „Pol”  –15 czerwca 1944 r. Uczestniczył w powstaniu warszawskim, służąc w zgrupowaniu „Radosław”, kilkukrotnie ranny, cudem uniknął śmierci. Swoje doświadczenia z tych dni opisał w książce „Diabelne szczęście, czy palec Boży?”. Po zakończeniu wojny zamieszkał we Francji. Zmarł w Wersalu 17 kwietnia 2018 r., został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.