fbpx
Biuro Polityczne KC WKP(b) wydało wyrok śmierci na polskich oficerów

Biuro Polityczne KC WKP(b) wydało wyrok śmierci na polskich oficerów


W październiku 1939 roku polska armia zakończyła walkę, a terytorium II RP zostało rozdzielone pomiędzy okupantów. Wielu żołnierzy WP trafiło do niewoli. Niepewny był los tych, którzy znaleźli się w rękach sowieckich.

Początkowo jeńcy wojenni umieszczeni zostali w wybranych obozach. Ich dalszy los przypieczętowany został 5 marca 1940 roku, kiedy to Biuro Polityczne KC WKP(b), na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii, podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na terenie wschodniej Polski.

Rezultatem tej tajnej uchwały były egzekucje przeprowadzone wiosną 1940 roku, w wyniku których śmierć poniosło ok. 22 tys. osób.

 

fot. pierwsza strona dokumentu z decyzją o rozstrzelaniu Polaków, źródło: domena publiczna.