fbpx

Rok 1938


12.03.1938

Wojska niemieckie wkroczyły do Austrii. Tzw. Anschluss doprowadził do pogwałcenia zasad ładu wersalskiego.