fbpx
Urodziła się Anna Smoleńska autorka znaku Polski Walczącej

Urodziła się Anna Smoleńska autorka znaku Polski Walczącej


28.02.1920

Urodziła się Anna Smoleńska ps. Hania, harcerka Szarych Szeregów, współautorka znaku Polski Walczącej.

Anna Smoleńska urodziła się w Warszawie. W dzieciństwie związała się z harcerstwem, gdy w 1931 roku wstąpiła do ZHP. Po maturze w 1938 roku podjęła studia z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas II wojny światowej wstąpiła do konspiracji, przechodząc kurs łączności. Jednocześnie uczęszczała na tajne zajęcia prowadzone przez SGGW. Będąc członkinią Szarych Szeregów działała w organizacji Wawer zajmując się „małym sabotażem”.

W 1942 r. została łączniczką w Biurze Informacji i Propagandy KG AK, gdy w Biuro ogłosiło konkurs na znak dla organizacji podziemnej A. Smoleńska złożyła swoją propozycję. Znak kotwicy  łączącej litery „P” (Polska) i „W” (Walka). Spośród 27 projektów wybrano właśnie symbol Polski Walczącej.

3 listopada 1942 r. Niemcy aresztowali Annę Smoleńską wraz z rodziną – rodzicami Eugenią i Kazimierzem, siostrą Janiną oraz bratem Stanisławem i jego żoną Danutą. Po blisko miesiącu przetrzymywania wszystkich na Pawiaku Anna wraz z matką, siostrą, bratem oraz szwagierką zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Ojciec Anny miesiącami był na Pawiaku, a następnie został rozstrzelany w ruinach getta w maju 1943 r. Z aresztowanych wojnę przeżył tylko brat Anny, który z Auschwitz został przeniesiony do innych obozów w głębi Niemiec. Po wojnie pracował w rozgłośni Polskiego Radia. Zmarł w 1986 r.

Natomiast wszystkie kobiety z rodziny Smoleńskich zginęły w Auschwitz. Szwagierka – Danuta z zawodu prawniczka zginęła w styczniu 1943 r. Mama Anny- inżynier chemii zginęła 8 marca 1943 r, a siostra Janina, doktor chemii i biologii, kilka dni później. Anna Smoleńska według niemieckich dokumentów zginęła 19 marca 1943 r. „na zapalenie opłucnej”.

„Znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej”. – Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej (Dz.U.2014 poz. 1062)