fbpx
Urodził się Stanisław Dąbek

Urodził się Stanisław Dąbek


28 marca 1892 roku urodził się Stanisław Dąbek , generał WP, dowódca Morskiej Brygady Obrony Narodowej, pełnił obowiązki dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża.

Pochodził z Niska. Uczył się w Lubaczowie oraz w Sokalu. W 1911 roku poszedł na studia prawnicze na Uniwersytet Lwowski, jednocześnie pracując jako nauczyciel. Wraz z wybuchem I wojny światowej został wcielony do austriackiego wojska. W czasie walk został ciężko ranny, jednak po wyleczeniu wrócił na front, gdzie służył do końca wojny. Pod koniec 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Ukończywszy w cesarsko-królewskiej armii szkoły oficerskiej karierę w polskiej armii rozpoczął w stopniu kapitana.

Brał udział w walkach o granice oraz w wojnie polsko-bolszewickiej, a za męstwo w walce otrzymał dwukrotnie Krzyż Walecznych. W okresie międzywojennym był zastępcą dowódcy 7 pp. w Chełmie, a także komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie i Zambrowie. W 1930 r. jako podpułkownik został dowódcą 7 pp. Legionów.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej został nieoczekiwanie dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej. a następnie Lądowej Obrony Wybrzeża. Umocnił teren planowanej obrony oraz uzupełnił uzbrojenie podległych mu żołnierzy. Co ciekawe zapoznając się z planami wyższego dowództwa uznał, że obrona wybrzeża jest niemożliwa do zrealizowania. Jego przewidywania sprawdziły się w pierwszych dniach wojny, gdy jego żołnierze zostali otoczeni i odcięci od pozostałych sił. W drugim tygodniu walk pułkownik Dąbek wycofał się z rejonu Gdyni organizując obronę na Kępie Oksywskiej. Mimo przeważającej siły przeciwników i całkowitego okrążenia pułkownik dalej skutecznie dowodził obroną.

Nie ma pewności do okoliczności śmierci pułkownika. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo strzelając sobie w usta 19 września w rejonie Babich Dołów. W 1964 r. został pośmiertnie awansowany na generała brygady. Stanisław Dąbek został odznaczony Krzyżem Srebrnym VM, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Niepodległości.

 

fot. S. Dąbek, źródło: domena publiczna.