fbpx
Powstanie Teatru Rapsodycznego

Powstanie Teatru Rapsodycznego


22 sierpnia 1941 roku w Krakowie powstał konspiracyjny Teatr Rapsodyczny.

Prowadzenie podziemnej działalności artystycznej było jedną z form sprzeciwu wobec polityki okupantów. Do najważniejszych krakowskich konspiracyjnych grup artystycznych należał Teatr Rapsodyczny, znany także jako Teatr Słowa, a także Teatr Nasz. Jego twórcami byli Mieczysław Kotlarczyk oraz Tadeusz Kudliński. Przedstawiane przez aktorów sztuki oparte były o kanon teatru słowa. Wystawiany był wyłącznie polski repertuar m.in. utwory Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Norwida. W przedstawieniach Teatru Rapsodycznego brali udział m.in.: Danuta Michałowska, Tadeusz i Krystyna Ostaszewscy, Halina Królikiewicz oraz Karol Wojtyła.

Charakterystyczny był sposób wystawiania sztuki. Jak wspominał Mieczysław Kotlarczyk:

jest to teatr bez kurtyny i sceny, bez dekoracji, kostiumów i masek. Teatr za to bardziej skupiony i bardziej uduchowiony

Teatr Rapsodyczny wystawił 22 przedstawienia (w tym 7 premier). Ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczeń lokalowych liczba osób znajdujących się na widowni była niewielka. Zazwyczaj jednorazowo sztukę oglądało ok. 30 osób.