fbpx
Powstała Rada Jedności Narodowej

Powstała Rada Jedności Narodowej


Rada Jedności Narodowej działała jako polityczna reprezentacja Polskiego Państwa Podziemnego. W zamyśle miała to być instytucja reprezentująca wszystkie opcje polityczne w kraju i odpowiedź na działania komunistów. Na czele RJN stanął Kazimierz Pużak, natomiast sama Rada powstała z Krajowej Reprezentacji Politycznej, czyli struktury czterech stronnictw (Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy), pełniącej rolę konspiracyjnego rządu w okupowanym kraju.

Struktura powstała w odpowiedzi na działania Polskiej Partii Robotniczej. W marcu 1945 r. RJN wydała deklarację programową pt. „O co walczy Naród Polski?”, która odnosiła się do peperowskiej odezwy „O co walczymy?”. W deklaracji przedstawiono najważniejsze zadania jakie stały przed odbudowującą się Polską po kataklizmie II wojny światowej. Przedstawiono w niej stanowisko PPP w sprawie granic RP, relacji z jej sąsiadami, a także silnie zaakcentowano potrzebę pozostania w tzw. zachodniej kulturze europejskiej.

Czekają nas jeszcze dni ciężkich prób i ofiar; w tym okresie musimy zachować jedność i karność, wiarę we własne siły, wiarę w słuszność naszej sprawy i wiarę w naszą świetlaną przyszłość.

Rada Jedności Narodowej działała do 1 lipca 1945 r.