fbpx
Powrót części dóbr kultury do Krakowa

Powrót części dóbr kultury do Krakowa


Wkrótce po zajęciu terytorium dawnej II RP niemieccy funkcjonariusze przystąpili do rabowania miejscowych dzieł sztuki. W ich rękach znalazło się wiele cennych dóbr kultury, które zostały wywiezione z kraju.

Do Polski część zrabowanych dzieł powróciła po kilku latach, po zakończeniu II wojny światowej. Jeden z takich transportów, liczący 26 wagonów, dotarł do Krakowa z Norymbergi 30 kwietnia 1946 roku. Wyruszył on do Polski kilka dni wcześniej w asyście amerykańskich żołnierzy. Wśród przywożonych dzieł znalazł się m.in. Ołtarz Wita Stwosza pochodzący z krakowskiego Kościoła Mariackiego, a także obrazy: Dama z łasiczką Leonarda da Vinci oraz Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta.

W procesie rewindykacji polskich dzieł sztuki w sposób szczególny zaangażowany był m.in. prof. Karol Estreicher (młodszy), który już w 1939 roku zajmował się ewakuacją cennych krakowskich zabytków. W czasie działań wojennych opracował liczący kilkaset stron dokument pn. Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944. Po wojnie dzięki jego poszukiwaniom udało się odnaleźć m.in. wspomniany ołtarz mariacki oraz obrazy Canaletta.

Fot. Karol Estreicher (młodszy)