fbpx
Pojawił się rozkaz mobilizacyjny, odroczony o jeden dzień

Pojawił się rozkaz mobilizacyjny, odroczony o jeden dzień


29 sierpnia 1939 roku ogłoszono mobilizację powszechną w Polsce. Jednak w Anglii i Francji, pomimo intensywnej polityki propagandowej Niemiec, nadal wierzono w pokojowe rozwiązanie konfliktu. W związku z tym, pod naciskiem państw zachodnich, postanowiono odroczyć mobilizację powszechną o jeden dzień. Taka decyzja była korzystna dla planów niemieckich, gdyż wojsko polskie ostatecznie nie osiągnęło pełnej gotowości bojowej przed wybuchem konfliktu zbrojnego. Kolejny rozkaz mobilizacyjny nadszedł 30 sierpnia i to wówczas podjęto się uruchomienia niezbędnych procedur.

Fot. Obwieszczenie w sprawie mobilizacji powszechnej z dnia 30 sierpnia 1939 roku, źródło: domena publiczna.