fbpx
Podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami

Podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami


Traktat pokojowy, który nazwany został od miejsca podpisania traktatem wersalskim, podpisano 28 czerwca 1919 r. w sali zwierciadlanej pałacu wersalskiego. W myśl jego postanowień Niemcy utraciły część swego terytorium na korzyść swoich sąsiadów. Traktat również wymiernie redukował siłę zbrojną Rzeszy, pozwalając jej zachować 100 tysięczną zawodową armię, pozbawioną broni pancernej i lotnictwa bojowego. Ponadto Niemcy obciążone zostały obowiązkiem wypłacenia reparacji wojennych, ustalonych na  kwotę 132 mld marek w złocie. Ważnym punktem postanowień traktatu było uznanie przez Berlin niepodległości Czechosłowacji i Polski oraz poszanowanie suwerenności Austrii. Postanowieniem traktatowym, Luksemburg został wyłączony z obszaru celnego Rzeszy. Umiędzynarodowiono Łabę, Odrę, Niemen i Dunaj oraz Kanał Kiloński.