Bitwa o Górę św. Anny w trakcie III powstania śląskiego

Bitwa o Górę św. Anny w trakcie III powstania śląskiego


W rejonie Góry św. Anny w dniach 21-26 maja 1921 r. doszło do walk między powstańcami śląskimi a oddziałami Freikorpsu.

III powstanie śląskie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. w celu przyłączenia Górnego Śląska do Rzeczypospolitej, po tym jak kilka tygodni wcześniej wynik plebiscytu okazał się dla Polski niekorzystny, a Komisja Międzysojusznicza przyznała 2/3 obszaru plebiscytowego Niemcom.

Mająca 408 m wysokości góra, miała znaczenie wojskowe, dlatego została zajęta przez Polaków już 4 maja. Oddziały niemieckie zajęły miejscowości wokół góry. Jednak polskie kontrataki, w tym  marynarzy por. Roberta Oszka, sprawiły, że pozycje obronne przechodziły z rąk do rąk do 26 maja. Wtedy to Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych rozkazała powstańcom, aby nie podejmowały żadnych akcji zaczepnych przeciw Niemcom. Albowiem prowadzono w tym czasie rokowania w sprawie rozejmu.

Po zakończeniu powstania Góra św. Anny została włączona do Niemiec.

fot. Powstańcy śląscy w 1921 r., źródło: domena publiczna.