Słownik encyklopedyczny. Hasła rzeczowerekordów: 56, na stronach: 2