Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

W Muzeum AK przypomniano postać prof. Wacława Felczaka

We wtorek 14 maja w naszym Muzeum odbyło się spotkanie poświęcone postaci konspiratora, żołnierza AK i krakowskiego historyka prof. Wacława Felczaka.

Głównym punktem programu była projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Grzegorza Kubaszki pt. "Kurierskim szlakiem. Azymut Węgry". Opowiada on o okupacyjnych losach młodego Wacława Felczaka, jego działalności jako emisariusza między okupowanym krajem a polskim rządem na uchodźstwie, powojennym procesie oraz późniejszej karierze naukowej.

Wśród gości spotkania byli m.in.: reżyser filmu Grzegorz Kubaszko, ambasador Węgier w Polsce dr Orsolya Zsuzsanna Kovács i Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsér, wicekonsul Márta Ritecz-Sekulic oraz siostrzeniec prof. Felczaka, dr inż. Michał Stopyra z małżonką.

Pojawiła się liczna reprezentacja Uniwersytetu Jagiellońskiego na czele z dziekanem Wydziału Historycznego prof. Stanisławem Sroką, byłym dyrektorem Instytutu Historii prof. Michałem Pułaskim (wieloletnim przewodniczącym kapituły konkursu Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego), a także historyk prof. Piotr Franaszek oraz prof. Olga Płaszczewska z Wydziału Polonistyki UJ.

Obecni byli także zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, członek Rady Muzeum AK dr Jarosław Klaś, prorektor Politechniki Krakowskiej dr inż. Marek Bauer, przewodnicząca Rady Dzielnicy XIVAnna Gieras oraz prof. Konrad Meus z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej z grupą studentów.

Wśród gości znaleźli się także dwaj krakowscy aktorzy, którzy w filmie wcieli się w postać Wacława Felczaka: Wojciech Skibiński z Teatru im. Juliusza Słowackiego i Mateusz Kurcius z Akademii Sztuk Teatralnych.

Obecnych powitał dyrektor Muzeum AK dr Jarosław Szarek. - W 1986 r. prof. Wacław Felczak obchodził swoje 70. urodziny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Powiedział wtedy ważne słowa - że trzeba czynić wszystko, abyśmy my, przedstawiciele narodów Europy Środkowej, budowali wspólnotę. Wspólnotę wyrastającą z jednego pnia, pnia cywilizacji łacińskiej, która stale ożywiana jest ideami wolności i patriotyzmu. Musimy budować tę wspólnotę. Po to między innymi jest to spotkanie - powiedział.

W sposób szczególny powitał przedstawicieli Węgier, dla których Kraków jest "drugim domem", gdzie od wieków są obecni. Przypomniał trwające od stuleci związki polsko-węgierskie. Przywołał też dwie osoby związane z prof. Felczakiem - dr Wojciecha Frazika i prof. Elżbietę Orman - którym inne zobowiązania nie pozwoliły pojawić się na spotkaniu.

Ważnym punktem uroczystości było odznaczenie reżysera filmu wysokim odznaczeniem państwowym - Węgierskim Krzyżem Zasługi. Grzegorza Kubaszkę wyróżniono m.in. za założenie Fundacji Filmowej Polscy Wychodźcy, autorstwo dwóch filmów dokumentujących związki polsko-węgierskie: "János Esterházy. Niewymazana historia" i "Kurierskim szlakiem. Azymut Węgry" oraz propagowanie postaci ich bohaterów, zwłaszcza wśród młodzieży. Odznaczenie wręczyli ambasador Orsolya Kovács i konsul Tibor Gerencsér.

Po seansie odbyła się dyskusja o Wacławie Felczaku, w której uczestniczyli reżyser filmu, ambasador Kovács oraz Michał Stopyra. Wspominano postać profesora, jego zasługi, estymę, jaką cieszył się w Krakowie, a także cechującą go niechęć do opowiadania o swojej niezwykłej przeszłości. Głos zabrał także obecny na sali Artur Janicki, reżyser dokumentalista, autor filmu o prof. Felczaku z 2005 r. pt. "Bohater Polski i Węgier". Przekazał on na ręce konsula Gerencséra i dyr. Szarka zdigitalizowane materiały filmowe sprzed lat z udziałem Wacława Felczaka.

Na zakończenie spotkania dyr. Jarosław Szarek zaprosił wszystkich obecnych na kolejne spotkanie poświęcone prof. Wacławowi Felczakowi. Odbędzie się jesienią, będzie połączone z projekcją wspomnianego filmu Artura Janickiego "Bohater Polski i Węgier" oraz z wystawą planszową przygotowaną przez Archiwum Nauki PAU i PAN w Krakowie.

Tekst i fot.: Paweł Stachnik

Zdjęcia


fotografii: 14, na stronach: 2
Zmień ustawienia cookies