2024-04-26
    Paweł Stachnik

  Raport Witolda Pileckiego w zbiorach Muzeum AK

  W zbiorach Muzeum Armii Krajowej znajduje się raport z KL Auschwitz napisany latem 1943 r. przez Witolda Pileckiego. To pierwsza jego wersja, powstała w Nowym Wiśniczu, bezpośrednio po udanej ucieczce z obozu dokonanej w nocy z 26 na 27 kwietnia przez Pileckiego, Jana Redzeja i Edwarda Ciesielskiego.


  więcej

    2024-04-19
    Piotr Wierzbicki

  Żydowska Organizacja Bojowa rozpoczęła nierówną walkę

  81 lat temu - 19 kwietnia 1943 r. - w Getcie Warszawskim wybuchło powstanie przeciwko niemieckim okupantom, którzy rozpoczęli ostateczną akcję likwidacji największego getta w Europie (utworzonego w 1940 r., na terenie którego Niemcy przetrzymywali ponad 400 tys. ludzi). Żydowskie organizacje bojowe podjęły nierówną walkę z niemieckimi jednostkami Waffen-SS i policyjnymi dowodzonym przez Jurgena Stroopa.


  więcej

    2024-04-13
    Piotr Wierzbicki

  84. rocznica mordu katyńskiego. Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego z listy katyńskiej

  Co roku w kwietniu wspominamy ofiary zbrodni katyńskiej, której dokonano w 1940 r. w kilku miejscach na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego (Katyń, Charków, Twer, Kijów i Mińsk).


  więcej

    2024-04-12
    Arkadiusz Bąk

  Władysław Stanula "Mrówka" z Ołpin (1896-1956)

  Władysław Stanula urodził się pod koniec XIX w. - 30 lipca 1896 r. w galicyjskiej wsi Ołpiny. Ukończył czteroletnią szkołę powszechną w Ołpinach. Tutaj będąc kilkunastoletnim chłopcem należał do społeczno-wychowawczej organizacji paramilitarnej "Strzelec". Następnie uczył się w zawodzie krawca i zdał egzamin czeladniczy. Od 1915 r. służył w 2 Brygadzie Legionów Polskich na frontach I wojny światowej. Pod koniec 1918 r. wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego i od grudnia 1918 do lutego 1919 r. brał udział w walkach z Ukraińcami w rejonie Lwowa, następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.


  więcej

    2024-03-20
    Michał Czech

  Gen. Emil August Fieldorf "Nil" - Patron Muzeum AK

  August Emil Fieldorf urodził się w Krakowie 20 marca 1895 roku. Ojciec był przed wybuchem II wojny światowej pracownikiem Polskich Kolei Państwowych. August miał czwórkę rodzeństwa. Początkowo rodzina mieszkała w Krakowie przy ulicy Lubicz, następnie przeprowadziła się na ulicę Bosacką.


  więcej

    2024-03-01
    Joanna Chudzicka

  1 marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest hołdem wyrażonym bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu. Dzień ten nawiązuje do zasług organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie walki o suwerenność i niepodległość Polski.


  więcej

    2024-02-23
    Arkadiusz Bąk

  Mord sądowy na Generale... Powiesili Bohatera - twórcę Kedywu KG AK

  24 lutego 1953 roku o godzinie 15:00, komuniści wykonali wyrok śmierci przez powieszenie na gen. Emilu Fieldorfie "Nilu" - generale brygady Wojska Polskiego, zastępcy Dowódcy AK, organizatorze i szefie "Kedywu" KG AK, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.


  więcej

    2024-02-14
    Piotr Wierzbicki

  Nauczyciele w ruchu oporu. 82. rocznica przemianowania ZWZ na Armię Krajową

  Od początku działania Polskiego Państwa Podziemnego członkowie ZNP i nauczyciele aktywnie włączyli się nie tylko w tajne nauczanie, ale także w konspirację zbrojną, czyli tworzenie podziemnego wojska.


  więcej

    2024-01-04
    Karol Kordas

  Akcja "Burza" 1944 - geneza

  Burza to operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy Armia Czerwona przekroczyła na Wołyniu ustaloną w traktacie ryskim granicę polsko-radziecką, do stycznia 1945.


  więcej

    2023-11-04
    Stefan Niedżwieński

  Było ich 316

  Cichociemni to przeszkoleni w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy ochotniczo zgłosili się do służby specjalnej w Armii Krajowej. Na teren Polski przerzucani byli przez lotnictwo alianckie, w tym przez polską 1586 eskadrę specjalnego przeznaczenia.


  więcej

    2023-09-03
    Piotr Wierzbicki

  Raport Pileckiego i nauczycielskie związki ochotnika do Auschwitz

  Co miał wspólnego Witold Pilecki z nauczycielami? Okazuje się, że wiele. Nauczycielkami były żona i siostra bohatera, obie jeszcze przed wojną miały związki z ZNP. Nauczycielem był też współtowarzysz słynnej ucieczki...


  więcej

    2023-08-01
    Piotr Wierzbicki

  Historia w murach zapisana. Powstanie Warszawskie z perspektywy ulicy Juliana Smulikowskiego

  W pierwszych godzinach powstania zdołano opanować kompleks budynków elektrowni miejskiej oraz gmach Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego - pisał Władysław Bartoszewski w "Dniach walczącej stolicy".


  więcej

    2022-07-30
    Piotr Wierzbicki

  Fenomen powstańczej poczty i działalność Zdzisławy Bytnar

  Pośród tych, którzy 1 sierpnia 1944 r. ruszyli do walki o wolną Polskę, byli też członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy działali zarówno w strukturach cywilnych, jak i wojskowych powstańczej Warszawy.


  więcej

    2022-02-14
    Piotr Wierzbicki

  Wspomnienie o Adamie Smulikowskim (1906-1989) - działaczu ZNP i żołnierzu Armii Krajowej

  W szeregach AK działalność konspiracyjną i walkę zbrojną prowadziło wielu nauczycieli - członków Związku Nauczycielstwa Polskiego (działającego pod kryptonimem Tajna Organizacja Nauczycielska). ZNP (TON) prowadząc konspiracyjną działalność oświatową i organizując tajne nauczanie był również częścią Polskiego Państwa Podziemnego.


  więcej

    2021-09-30
    Piotr Wierzbicki

  Bojownicy niepodległości. Tajna Organizacja Nauczycielska

  Dzięki Polskiemu Państwu Podziemnemu i Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, utworzonej 26 października 1939 r., tajne nauczanie w czasie okupacji mogło przybrać formę zorganizowaną.


  więcej

opracowań: 15, na stronach: 1