Wydawnictwa - nowości w MAK

Geneza paktu Hitler-Stalin

Fakty i propaganda

Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej

Katalog wystawy

Opór, przystosowanie czy współpraca?

Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939-1941

"Sądu historii się nie obawiam". Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego II i III kadencji (1930-1935)

wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki

Zamojszczyzna. 1918-1959

Polska pod reżimem komunistycznym. Rok 1945

Anatomia okupacji kraju w raportach cywilnych i wojskowych instytucji Rządu RP na Uchodźstwie

wydawnictw: 31, na stronach: 4