1939-05-05

Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka w Sejmie

Szczegóły

1939-09-08

Proces pierwszych obrońców poczty w Gdańsku

Szczegóły

1939-09-17

Napaść Związku Sowieckiego na Polskę

Szczegóły

1939-09-20

Przybycie gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza do walczącej Warszawy

Szczegóły

1939-09-23

Pierwszy transport Polek do KL Ravensbrück

Szczegóły

1939-09-27

Powołanie Służby Zwycięstwu Polski

Szczegóły

1939-09-30

Władysław Sikorski mianowany premierem RP

Szczegóły

1939-10-05

Rozstrzelanie obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Szczegóły

1939-10-09

Powstanie Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego pod dowództwem "Hubala"

Szczegóły

1939-10-10

Pierwsze masowe egzekucje w bydgoskiej "Dolinie śmierci"

Szczegóły

1939-10-12

Dekret Hitlera o powołaniu Generalnego Gubernatorstwa

Szczegóły

1939-10-13

Powstanie Narodowej Organizacji Wojskowej

Szczegóły

1939-10-16

Przekształcenie PPS w konspiracyjną Wolność-Równość-Niepodległość

Szczegóły

1939-11-07

Gen. Sikorski mianowany Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych

Szczegóły

1939-11-09

Powstanie Tajnej Armii Polskiej

Szczegóły

1939-11-13

Przemianowanie Służby Zwycięstwu Polski w Związek Walki Zbrojnej

Szczegóły

1940-01-12

Niemiecka Akcja T4 w Chełmie

Szczegóły

1940-01-14

Aresztowanie przez gestapo Kazimierza Kotta ps. "Światowid"

Szczegóły

1940-01-21 / 1940-01-22

Powstanie czortkowskie

Szczegóły

1940-01-25

Płk Julian Filipowicz mianowany Komendantem Okręgu Kraków ZWZ

Szczegóły

1940-02-17

Zniszczenie pomnika T. Kościuszki w Krakowie

Szczegóły

1940-02-26

Utworzono Polityczny Komitet Porozumiewawczy

Szczegóły

1940-03-13

Spotkanie płk. Okulickiego z mjr. Dobrzańskim

Szczegóły

1940-03-13

Niemiecka Akcja "T4" w Kochanówce k. Łodzi

Szczegóły

1940-04-11

Pacyfikacja przez Niemców miejscowości Gałki, Hucisko i Skłoby

Szczegóły

1940-04-20

Powołanie Odwetu, organizacji wojskowej ZWZ

Szczegóły

1940-04-27

Utworzenie obozu KL Auschwitz

Szczegóły

1940-04-30

Śmierć mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

Szczegóły

1940-05-02

Pierwszy transport Polaków z więzienia na Pawiaku do obozu KL Sachsenhausen

Szczegóły

1940-05-08

Aresztowanie przez NKWD kuriera Władysława Ossowskiego ps. "Mały Władzio"

Szczegóły

1940-06-14

Pierwszy masowy transport więźniów do KL Auschwitz

Szczegóły

1940-06-21

Niemiecka zbrodnia w Palmirach. Rozstrzelanie m.in. Janusza Kusocińskiego i Macieja Rataja

1940-06-27

Niemiecka egzekucja we wsi Lubzina koło Ropczyc

Szczegóły

1940-06-29

Rozpoczęcie trzeciej masowej deportacji ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego

Szczegóły

1940-09-19

Aresztowanie przez Niemców Witolda Pileckiego

Szczegóły

1940-09-22

Rozpoczęcie akcji wysiedleńczej pn. "Saybusch"

Szczegóły

1941-01-26

Objęcie przez Stanisława Rostworowskiego stanowiska wicekonsula RP w Budapeszcie

Szczegóły

1941-02-15 / 1941-02-16

Pierwszy, eksperymentalny zrzut cichociemnych do Polski

Szczegóły

1941-03-07

Egzekucja Igo Syma

Szczegóły

1941-05-03

Aresztowanie ks. Józefa Prądzyńskiego, senatora II RP

Szczegóły

1941-05-17

Aresztowanie w Warszawie Mieczysława Trajdosa ps. "Marek", działacza Stronnictwa Narodowego

Szczegóły

1941-05-21 / 1941-05-22

Rozpoczęcie czwartej masowej deportacji ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego

Szczegóły

1941-05-27

Zniszczenie transportu niemieckich mundurów wojskowych

Szczegóły

1941-06-22

Masakra w areszcie w Augustowie dokonana przez żołnierzy NKWD

Szczegóły

1941-08-14

Śmierć o. Maksymiliana Marii Kolbego w bunkrze głodowym KL Auschwitz

Szczegóły

1941-08-22

Powstanie konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego

Szczegóły

1941-10-15

Wprowadzenie kary śmierci za pomoc Żydom

Szczegóły

1942-01-09

Śmierć Jerzego Różyckiego, matematyka i kryptologa

Szczegóły

1942-01-10

Wielka akcja harcerzy Organizacji Małego Sabotażu "Wawer"

Szczegóły

1942-02-11

Aleksy Dawidowski ps. "Alek" usuwa niemiecką tablicę z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie

Szczegóły

1942-02-14

Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Szczegóły

1942-02-21

Akcja Armii Krajowej o kryptonimie "Bollwerk"

Szczegóły

1942-02-25

Powstanie Wojskowej Służby Kobiet

Szczegóły

1942-03-16 / 1942-03-17

Akcja Reinhardt

Szczegóły

1942-03-20

Pierwsza Kotwica na ulicach okupowanej Warszawy

Szczegóły

1942-04-15

Utworzenie przez Niemców w Krakowie obozu karnego "Liban"

Szczegóły

1942-05-19

Akcja "Polskich Socjalistów" na kasyno przy al. Szucha

Szczegóły

1942-06-01

Pacyfikacja przez Niemców wsi Sochy na Zamojszczyźnie

Szczegóły

1942-06-04

Zamordowanie Mordechaja Gebirtiga - barda krakowskiego Kazimierza

Szczegóły

1942-06-08 / 1942-06-09

Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" wykoleiła pociąg Adolfa Hitlera

Szczegóły

1942-06-17

Likwidacja przez Niemców warszawskiej drukarni Związku Jaszczurczego

Szczegóły

1942-07-23

Utworzenie niemieckiego obozu zagłady w Treblince

Szczegóły

1942-07-28

Powstanie Żydowskiej Organizacji Bojowej w warszawskim gettcie

Szczegóły

1942-10-07 / 1942-10-08

Akcja dywersyjna na szlakach komunikacyjnych pod kryptonimem "Wieniec"

Szczegóły

1942-10-19

Śmierć Cyryla Ratajskiego

Szczegóły

1942-12-04

Powstanie Rady Pomocy Żydom "Żegota"

Szczegóły

1943-01-01

Początek wystąpień bojowych oddziałów AK na Zamojszczyźnie

Szczegóły

1943-01-01

Scalenie Polskiej Organizacji Zbrojnej "Znak" z Armią Krajową

Szczegóły

1943-01-18

Akcja oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez por. Jana Piwnika na więzienie w Pińsku

Szczegóły

1943-01-22

Powołanie Kierownictwa Dywersji (Kedywu) KG AK

Szczegóły

1943-02-09

Zbrodnia w Parośli

Szczegóły

1943-02-19

Jan Stanisław Jankowski zostaje Delegatem Rządu na Kraj

Szczegóły

1943-03-12

Rozbicie więzienia w Opatowie

Szczegóły

1943-03-13

Rozpoczecie likwidacja getta w Krakowie

Szczegóły

1943-03-18

Wprowadzenie kary śmierci za szmalcownictwo

Szczegóły

1943-03-26

Akcja pod Arsenałem - odbicie Jana Bytnara

Szczegóły

1943-03-29

Rozbicie więzienia w Mielcu

Szczegóły

1943-03-30

Śmierć Jana Bytnara oraz Macieja Aleksego Dawidowskiego

Szczegóły

1943-04-09

Likwidacja Kurta Hoffmanna, szefa Arbeitsamtu w Warszawie

Szczegóły

1943-04-10

Atak bombowy Armii Krajowej w Berlinie

Szczegóły

1943-04-19

Wybuch powstania w getcie warszawskim

Szczegóły

1943-04-20

Nieudany zamach na Krügera w Krakowie

Szczegóły

1943-04-23

Atak bombowy przeprowadzony przez Armię Krajową na Dworcu Głównym we Wrocławiu

Szczegóły

1943-04-23

Odezwa Żydowskej Organizacji Bojowej do Polaków

Szczegóły

1943-04-26

Zerwanie przez Związek Sowiecki stosunków dyplomatycznych z polskim rządem

Szczegóły

1943-04-26 / 1943-04-27

Ucieczka Jana Redzeja, Witolda Pileckiego oraz Edwarda Ciesielskiego z KL Auschwitz

Szczegóły

1943-04-28

Utworzenie dywizji SS "Galizien"

Szczegóły

1943-05-05

Apel gen. Władysława Sikorskiego o pomoc dla powstania w getcie warszawskim

Szczegóły

1943-05-06

Zamach na SS-Oberscharführera Herberta Schulza

Szczegóły

1943-05-06

Aresztowanie Floriana Marciniaka - pierwszego naczelnika Szarych Szeregów

Szczegóły

1943-05-12

Atak na pociąg urlopowy pod Gołębiem

Szczegóły

1943-05-12

Wysadzenie pociągu z amunicją i sprzętem wojskowym pod Rygą

Szczegóły

1943-05-16

Stłumienie Powstania w Getcie Warszawskim

Szczegóły

1943-05-19 / 1943-05-20

Akcja w Celestynowie

Szczegóły

1943-05-19

Likwidacja getta w Czeladzi

Szczegóły

1943-05-22

Atak Jana Krysta na restaurację "Adria"

Szczegóły

1943-05-26 / 1943-05-27

Rzeź Wołyńska. Masakra we wsi Niemilia na Wołyniu

Szczegóły

1943-05-29 / 1943-05-30

Akcja Most II

Szczegóły

1943-05-30

Podpisanie umowy scaleniową między AK a Batalionami Chłopskimi

Szczegóły

1943-05-31

Zamach na SS-Unterscharführera Helmuta Kappa - tłumacza Gestapo w Jędrzejowie

Szczegóły

1943-06-02

Rzeź Wołyńska. Masakra we wsi Hurby

Szczegóły

1943-06-05

Wielka wsypa elitarnej jednostki Armii Krajowej - aresztowania w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie

Szczegóły

1943-06-09

Potajemne rozstrzelanie przez Niemców w ruinach warszawskiego getta ponad 100 więźniów Pawiaka

Szczegóły

1943-06-09

Aresztowanie płk. Ignacego Oziewicza ps. "Czesław" Komendanta Głównego NSZ

Szczegóły

1943-06-11

Niemiecka egzekucja odwetowa za zamach na funkcjonariusza Gestapo Helmuta Kappa

Szczegóły

1943-06-13

Rzeź Wołyńska. Masakra w Kołkach

Szczegóły

1943-06-19

Wybuch Powstania Iwienieckiego

Szczegóły

1943-06-24

Początek akcji pacyfikacyjno-wysiedleńcza Werwolf

Szczegóły

1943-06-25

Nieudany zamach na Ernsta Dürrfelda

Szczegóły

1943-06-30

Aresztowanie gen. Stefana Roweckiego ps. Grot, dowódcy Armii Krajowej

Szczegóły

1943-06-30 do 1943-07-03

Pacyfikacja wsi Popówka - masowy mord na ludności cywilnej połączony z grabieżą i niszczeniem mienia dokonany przez okupantów niemieckich

Szczegóły

1943-07-04

Katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Śmierćgen. Władysława Sikorskiego, premiera RP i Naczelnego Wodza

Szczegóły

1943-07-08

Kazimierz Sosnkowski mianowany Naczelnym Wodzem

Szczegóły

1943-07-11

Krwawa niedziela na Wołyniu

Szczegóły

1943-07-14

Powołanie rządu Stanisława Mikołajczyka

Szczegóły

1943-07-15

Powstanie Kierownictwa Walki Podziemnej

Szczegóły

1943-07-17

Tadeusz Komorowski "Bór" mianowany dowódcą Armii Krajowej

Szczegóły

1943-08-02

Wybuch powstania w niemieckim obozie zagłady w Treblince

Szczegóły

1943-08-12

Akcja Góral

Szczegóły

1943-08-20 / 1943-08-21

Akcja "Taśma" - atak na niemiecką strażnicę w Sieczychach

Szczegóły

1943-10-01

Udany zamach na Ernsta Weffelsa

Szczegóły

1943-10-08

Akcja AK pn. "Za kotarą". Likwidacji Józefa Staszauera

Szczegóły

1943-10-27 do 1943-10-29

Niemiecka akcja przeciw partyzantom pn. Operacja Memel

Szczegóły

1943-11-11

Awansowanie Witolda Pileckiego na stopień rotmistrza

Szczegóły

1943-11-20

Rozkaz nakazujący podjęcie przygotowań do akcji Burza

Szczegóły

1944-01-04

Przekroczenie przedwojennej granicy polsko-sowieckiej pod Sarnami przez oddziały 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej

Szczegóły

1944-01-06

Wzięcie do niewoli 20 członków UPA przez oddział AK ppor. Władysława Cieślińskiego "Piotrusia"

Szczegóły

1944-01-08

Nieudany zamach Batalion "Zośka" na gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera

Szczegóły

1944-01-09

Powstanie Rady Jedności Narodowej

Szczegóły

1944-01-12

Rozkaz dowódcy AK do uderzenia na niemieckie tyły "w miarę naszych sił i interesów państwowych"

Szczegóły

1944-01-15

Rozkaz do mobilizacji inspektoratów AK Łuck i Kowel Komendanta Okręgu AK Wołyń płk. Kazimierza Bąbińskiego

Szczegóły

1944-01-17/18

Rozbicie niemieckiego więzienia w Lidzie

Szczegóły

1944-01-28

Formalne powstanie 27 Dywizji Piechoty AK

1944-01-29

Nieudany zamach na generalnego gubernatora Hansa Franka

Szczegóły

1944-01-30

Nieudana próba wysadzenia torów kolejowych w celu wykolejenia niemieckiego pociągu urlopowego

Szczegóły

1944-02-01

Udany zamach na Franza Kutscherę

Szczegóły

1944-02-20

Ostateczne zatwierdzenie listy pn. Akcja Główki

Szczegóły

1944-02-28

Mord w Hucie Pieniackiej

Szczegóły

1944-03-04

Akcja Armii Krajowej o kryptonimie "Panienka"

Szczegóły

1944-03-09

Akcja pn. "Nieszpory" przeprowadzona we Lwowie przez Armię Krajową

Szczegóły

1944-03-15

Ogłoszenie Deklaracji Rady Jedności Narodowej

Szczegóły

1944-03-24

Rozbicie sztabu Okręgu Kraków Armii Krajowej

Szczegóły

1944-03-24

Niemiecka zbrodnia w Markowej

Szczegóły

1944-04-03

Bitwa o Maszów

Szczegóły

1944-04-04

Pacyfikacja osiedla Zagórze w Makowie Podhalańskim

Szczegóły

1944-04-05 / 1944-04-06

Akcja "Jula"

Szczegóły

1944-04-05

Zasadzka pod Sułkowicami

Szczegóły

1944-04-07

Rozbicie oddziału Wojciecha Rokickiego "Nerwy"

Szczegóły

1944-04-14 / 1944-04-15

Operacja lotnicza "Weller 11"

Szczegóły

1944-04-15 / 1944-04-16

Operacja lotnicza "Most"

Szczegóły

1944-04-16 / 1944-04-17

Operacja lotnicza "Weller 12"

Szczegóły

1944-04-17

Bitwa partyzancka pod Wojsławicami

Szczegóły

1944-04-18

Śmierć mjr. Jana Wojciecha Kiwerskiego "Oliwy" - dowódcy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

Szczegóły

1944-04-29

Akcja pod Szczuczynem

Szczegóły

1944-05-03 / 1944-05-03

Atak na lotnisko Luftwaffe w Młocinach

Szczegóły

1944-05-04

Zbrodnia popełniona przez oddział Armii Ludowej w Owczarni

Szczegóły

1944-05-06

Bitwa pod Graużyszkami

Szczegóły

1944-05-06

Akcja Stamm

Szczegóły

1944-05-08

Sowiecki mord na mieszkańcach miejscowości Naliboki

Szczegóły

1944-05-08

Walka w Łęgu Żołnierzy "Żelbetu" i Cichociemnych w obronie zrzutu

Szczegóły

1944-05-09

Rzeź Wołyńska. Masakra w Derżowie

Szczegóły

1944-05-13 do 1944-05-14

Bitwa pod Murowaną Oszmianką

Szczegóły

1944-05-14

Starcie w Kamieniu Stołpeckim

Szczegóły

1944-05-18

Zdobycie Monte Casino przez Żołnierzy 2. Korpusu Polskiego

Szczegóły

1944-05-20

Zdobycie przez Armię Krajową elementów rakiety V2

Szczegóły

1944-05-24

Rozstrzelanie "zakładników szymbarskich"

Szczegóły

1944-05-27

Zamordowanie 40 Polaków przy ul. Botanicznej w Krakowie

Szczegóły

1944-05-31

Zatopienie statku Tannenberg

Szczegóły

1944-06-07

"Burza" na Kresach Wschodnich II RP

Szczegóły

1944-06-08

Zamach na Eugena Bollongino

Szczegóły

1944-06-10 / 1944-06-11

Atak AK na Szołomyję

Szczegóły

1944-06-12

Akceptacja planu operacji "Ostra Brama" przez gen. T. Komorowskiego "Bora"

Szczegóły

1944-06-14

Bitwa na Porytowym Wzgórzu

Szczegóły

1944-06-15

Zamach na szefa konfidentów Gestapo Franza Wittka

Szczegóły

1944-06-16

Śmierć w walce z Niemcami kpt. Jana Piwnika ps. "Ponury"

Szczegóły

1944-06-20

Egzekucja Eugeniusza Świerczewskiego, agenta gestapo, żołnierza AK

Szczegóły

1944-06-20

Zbrodnia w Glinciszkach

Szczegóły

1944-06-21

Bitwa pod Osuchami

Szczegóły

1944-06-23

Odrzucenie przez premiera Stanisława Mikołajczyka ultimatum Józefa Stalina

Szczegóły

1944-06-25 do 1944-06-26

Bitwa pod Osuchami

Szczegóły

1944-06-26

Zgilotynowanie w Halle Krystyny Wituskiej ps. "Kasia" - agentki wywiadu AK

Szczegóły

1944-06-29 / 1944-06-30

Opanowanie Troków przez 3. Wileńską Brygadę AK

Szczegóły

1944-07-06 / 1944-07-07

Oddziały nowogródzkiej oraz wileńskiej Armii Krajowej rozpoczęły operację "Ostra Brama"

Szczegóły

1944-07-11

Nieudany zamach na Koppego w Krakowie

Szczegóły

1944-07-11

Akcja Koppe

Szczegóły

1944-07-13

Uwolnienie Wilna od wojsk niemieckich

Szczegóły

1944-07-17

Aresztowanie Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka"

Szczegóły

1944-07-25 / 1944-07-26

Akcja "Most III"

Szczegóły

1944-07-26

Atak Armii Krajowej na niemieckie więzienie w Nowym Wiśniczu

Szczegóły

1944-07-27

Oddziały AK wraz z Armią Czerwoną zajęły Lwów

Szczegóły

1944-08-01

Wybuch Powstania Warszawskiego

Szczegóły

1944-08-02

Zamordowanie gen. Stefana Roweckiego

Szczegóły

1944-08-04

Śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Szczegóły

1944-08-08

Rozpoczęcie nadawania przez radiostację AK "Błyskawica"

Szczegóły

1944-08-23 do 1944-08-24

Bitwa pod Kałużuwką

Szczegóły

1944-09-02 / 1944-09-03

Oddział z Grupy AK "Kampinos" rozbił w Truskawiu rosyjski oddział SS-RONA

Szczegóły

1944-10-01

Objęcie przez Leopolda Okulickiego funkcji dowódcy Armii Krajowej

Szczegóły

1944-10-02

Upadek Powstania Warszawskiego

Szczegóły

1944-12-26

Katastrofa bombowca Boeing B-17 "Candie"

Szczegóły

1945-01-02

Inspekcja oddziałów partyzanckich AK w lasach włoszczowskich dowódcy Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego

Szczegóły
rekordów: 244, na stronach: 2