Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Informacje o bibliotece

Zapraszamy do Biblioteki Muzeum Armii Krajowej, mieszczącej się w budynku głównym Muzeum przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.

Biblioteka Muzeum Armii Krajowej, powstała w 2004 roku na fundamencie początkowego księgozbioru w liczbie ok. 1000 tomów. W tym samym roku jej zasób został powiększony o kolejne 4000 tomów. Były to książki z dziedziny nauk humanistycznych, głównie dotyczące historii, ale także literatury pięknej wydanej na emigracji, podarowane Muzeum przez dr. Stanisława Wcisło - żołnierza Armi Krajowej.

Jesteśmy dostępni dla wszystkich zainteresowanych, a budynek Muzeum zapewnia również dostęp osobą z niepełnosprawnościami ruchu. Nasze zbiory udostępniamy w Czytelni Biblioteki.

W bibliotece zostały zgromadzone zbiory będące w dużej mierze darowiznami od kombatantów, którzy zbierali je przez całe swoje życie.

W zasobie biblioteki posiadamy książki, czasopisma, mapy i druki ulotne. Ponadto posiadamy czasopisma, biuletyny kombatanckie oraz gazety.

Tematem wiodącym, zgromadzonych książek jest okres II Wojny Światowej ze szczególnym uwzględnieniem działań Armii Krajowej.

Księgozbiór podręczny został podzielony na działy: historia II RP, II wojna światowa, Armia Krajowa i losy jej żołnierzy, Polskie Państwo Podziemne, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, martyrologia narodu polskiego, podziemie poakowskie, historia Polski, historia wojskowości polskiej i powszechnej.

Biblioteka Muzeum Armii Krajowej jest biblioteką fachową, spełniającą zadania określone w ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 85 poz. 539 z pn. zm.) oraz Statucie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Regulamin Biblioteki >>>

Biblioteka Muzeum Armii Krajowej, powstała w 2004 roku na fundamencie początkowego księgozbioru w liczbie ok. 1000 tomów. W tym samym roku jej zasób został powiększony o kolejne 4000 tomów. Były to książki z dziedziny nauk humanistycznych, głównie dotyczące historii, ale także literatury pięknej wydanej na emigracji, podarowane Muzeum przez dr. Stanisława Wcisło - żołnierza Armi Krajowej.

Głównym celem Biblioteki Muzeum AK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie posiadanego zasobu dla celów zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich.

Obecnie Biblioteka jest w posiadaniu 14600 egzemplarzy opracowanych wydawnictw zwartych oraz 4384 druków ciągłych.

Biblioteka Muzeum AK czynna jest od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 14:00.
email:
tel.: 12 410 07 61

Katalog Biblioteki dostępny jest na stronie MAK pod linkiem >>>Śladami pamięci - opisy wybranych książek:

Generał Fieldorf "Nil" Fakty, dokumenty, relacje
Armia Krajowa. Siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego
Generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek". Fakty. Dokumenty. Ślady. LegendaZmień ustawienia cookies