Bibliografia

Kryptonim "Góral". Brawurowa akcja AK - zdobycie 100 milionów złotych

"Góral" to kryptonim najbardziej brawurowej akcji AK, polegającej na uprowadzeniu 12 sierpnia 1943 roku w centrum Warszawy niemieckiego konwoju przewożącego 106 milionów złotych. Była to jedna z najlepiej przeprowadzonych akcji podziemia zbrojnego w okupowanej Europie, trwająca zaledwie dwie minuty, które przeszły do legendy Armii Krajowej.

Nasza rzeka. Pamiętnik pisany z pamięci

Wspomnienia z obozu wędrownego pewnej drużyny harcerskiej z Dąbrowy Tarnowskiej, który odbył się rok przed wybuchem II wojny światowej.

Czekając na rozkaz

Publikacja ukazuje dzieje Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Pogotowia Społecznego PWK. Jest rzetelną, opartą na dokumentach źródłowych próbą przedstawienia historii powstawania i warunków rozwoju ruchu wojskowego kobiet w latach 1939-1945.

Z Wilna do Workuty

Wspomnienia komendanta garnizonu Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Władysława Zarzyckiego, poprzedzone wstępem dr. Piotra Niwińskiego. Jest to pełna emocjonalnych przeżyć kronika żołnierza Wojska Polskiego z czasów II RP, który podczas II wojny światowej został wywieziony przez Sowietów do łagrów Workuty - słynącej z kopalń węgla kamiennego. Publikacja została wzbogacona zachowanymi grypsami i listami autora do swojej rodziny. Książka ta swoim zasięgiem czasowym obejmuje również pierwsze lata Polski Ludowej, w której trudno było odnaleźć się zwolnionym po amnestii w 1955 i 1956 roku obywatelom polskim "drugiej kategorii".

Konspiracja w Puszczy Kampinoskiej i Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 1944

Publikacja omawia rozwój struktur Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej na terenie Puszczy Kampinoskiej: początki i rozwój konspiracji, szkolenie, akcje dywersyjne, represje okupanta, działalność Wojskowej Służby Kobiet. Przedstawia również niezwykły rajd żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Okręgu Nowogródzkiego AK, dowodzonych przez por. Adolfa Pilcha "Górę-Dolinę".

"Nil" generał August Emil Fieldorf 1895-1953

Szczegółowo opisana biografia wyjątkowej postaci: Generała Augusta Fieldorfa - "Nila" - legendy Walczącej Polski. Człowieka zaangażowanego w służbę Ojczyźnie o żelaznych zasadach moralnych i wewnętrznej sile charakteru. Jak opisano na okładce książki: "Żołnierz Legionów, POW, wojny z bolszewicką Rosją. Zawodowy oficer Wojska Polskiego. W kampanii wrześniowej dowódca 51 pułku piechoty, następnie w Wojsku Polskim we Francji, skąd jako pierwszy emisariusz Rządu RP, przybył do Kraju. Komendant obszaru II AK (Białystok), dowódca Kedywu KG AK, Organizator i Komendant NIE, zastępca gen. Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy AK. 7 marca 1945 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony - jako Walenty Gdanicki - do łagrów. Powrócił stamtąd po ponad dwu latach, by wkrótce stać się więźniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Funkcjonariusze bezpieki planowali wykorzystać "Nila" do prowokacji wobec podziemia niepodległościowego i władz RP na wychodźstwie. Generał pozostał niezłomny... Zapłacił za to najwyższą cenę. W tajnym procesie fałszywie oskarżony o współpracę z okupantem niemieckim został skazany na śmierć i stracony 24 lutego 1953 r. Miejsce jego pochówku do dziś nie jest znane."

Harcerska Poczta PCK w Krakowie w latach 1939-1945

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogi i Polsce, nieść pełną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu - temu przyrzeczeniu harcerskiemu byli wierni kurierzy Harcerskiej Poczty PCK w Krakowie.

Cichociemni

Znakomita monografia dziejów Cichociemnych. Podparta materiałami z krajowych i londyńskich archiwów oraz relacjami z żyjącymi bohaterami. Zawiera 316 biogramów, obszerny aneks oraz pół tysiąca fotografii. Publikacja podzielona na trzy części. Pierwsza wprowadza w tematykę zrzutów i przygotowań do nich w postaci szkoleń. Druga opisuje pracę skoczków na terenie okupowanego kraju, podając szczegółowe dane żołnierzy działających w poszczególnych wydziałach. Część trzecia zawiera biogramy bohaterów, ułożone w kolejności alfabetycznej zawierające dane jak: imię i nazwisko, stopień oraz rodzaj wojsk w jakich żołnierz służył przed skokiem, pseudonim, data szkolenia.

Kryptonim Alicja. Podgórski Pluton Szarych Szeregów

W kwietniu 1943 r. z-ca komendanta Chorągwi Krakowskiej, Franciszek Baraniuk "Szulce", utworzył kompanię pn. "Bartek" i organizował następną pn. "Maciek". Właśnie pierwszym jej plutonem był pluton o kryptonimie "Alicja".

"Parasol". Dzieje Oddziału do Zadań Specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej

Dzieje harcerskiego batalionu "Parasol", wywodzącego się z utworzonego latem 1943 r., pod dowództwem cichociemnego kpt. Adama Borysa ps. "Pług", oddziału dywersyjnego "Agat", a później "Pegaz". Oddział przejął zadania Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych, czyli przede wszystkim wykonywanie wyroków śmierci wydanych przez Polskie Państwo Podziemne. W maju 1944 przyjęto nazwę "Parasol". Żołnierze oddziału przeprowadzili m.in. zamachy na Franza Bürckla - Komendanta Pawiaka i na Franza Kutscherę - Dowódcę SS i Policji Dystryktu Warszawskiego GG.

wydawnictw: 49, na stronach: 5