Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Aktualnie w Muzeum

Poeci Podziemia. Słowo i czyn

Wystawa czasowa w Muzeum AK

od dnia: 2024-06-05
do dnia: 2024-10-02

Wystawa "Poeci Podziemia. Słowo i czyn" w Muzeum AK w Krakowie ukazuje sylwetki i twórczość literatów zaangażowanych podczas wojny w działalność konspiracyjną. To pierwsza taka prezentacja pokolenia młodych (i nie tylko młodych) poetów, których - mimo różnic pochodzenia i poglądów politycznych - połączyły talent literacki i pragnienie walki o Polskę, a często też śmierć z rąk okupanta.

Na ekspozycji można zapoznać się z sylwetkami i twórczością tak znanych poetów jak Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński, Krystyna Krahelska, Zbigniew Herbert, Stanisław Baliński czy Andrzej Trzebiński. Pokazano także tych nieco mniej znanych, którzy nie zdążyli zdobyć literackiej sławy, m.in.: Jerzego Szewczyka, Grażynę Chrostowską, Ewę Pohoską, Zygmunta Jana Rumla.

Wystawa ma bardzo atrakcyjną scenografię. Na dziedzińcu muzeum odtworzono podziemną drukarnię z prawdziwą maszyną drukarską. W skrzyniach, w których podczas okupacji przechowywano broń, umieszczone zostały odbitki podziemnych czasopism, m.in. "Miesięcznika Literackiego", "Sztuki i Narodu", "Drogi", "Dźwigarów", "Kultury Jutra". Zwiedzający mogą zabrać ze sobą wydrukowane fragmenty utworów wszystkich bohaterów wystawy i ułożyć z nich własny tomik poezji.

Szczególnie ciekawe są unikatowe eksponaty ze zbiorów m.in. Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum AK. Wśród nich rękopisy wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, osobiste zapiski Krystyny Krahelskiej i Andrzeja Trzebińskiego, wydane w podziemiu tomiki, pierścionek ślubny Haliny Bojarskiej z odłamkiem kuli, która raniła Wacława Bojarskiego, dokumenty odnalezione podczas ekshumacji ciała Tadeusza Gajcego, a także rękopis rtm. Witolda Pileckiego.

Autorką wystawy jest Maria Dorota Pieńkowska z Muzeum Literatury, a autorką projektu ekspozycji Anna Nowak-Kacprzak.

Wystawę oglądać będzie można do 2 października 2024 r.

Zmień ustawienia cookies