Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

wydawca: MAK

Wokół legendy Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza

Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie 2 XII 2022 r. w 81. rocznicę śmierci Marszałka Polski i Naczelnego Wodza

wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
data wydania: 2023
stron: 361
format: 24,6x17,3

Publikacja "Wokół legendy Marszałka Polski Edwarda Śmigłego - Rydza. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie 2 XII 2022 r. w 81. rocznicę śmierci Marszałka Polski i Naczelnego Wodza" składa się z trzech części.

W pierwszej znalazły się cztery artykuły naukowe prominentnych badaczy: prof. Marka Kornata, prof. Wiesława Jana Wysockiego, prof. Krzysztofa Szwagrzyka oraz dr. Grzegorza Kały.

W drugiej zamieszczono tekst publicystyczny Jarosława Kresy, wystąpienia z otwarcia konferencji, autoryzowany stenogram z debaty eksperckiej pt. "Wokół legendy Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza" między prof. Wiesławem Janem Wysockim, dr. hab. Krzysztofem Klocem oraz dr. hab. Maciejem Zakrzewskim z fragmentami późniejszej dyskusji, a także podsumowanie konferencji z 2 grudnia 2022 r.

Trzeci człon tomu stanowi Aneks. Zawiera niepublikowane wcześniej w całości wspomnienia Bazylego Rogowskiego dotyczące pobytu na Węgrzech w latach 1939-1941, w tym spędzenia prawie rok w roli adiutanta Śmigłego-Rydza. Ten obszerny opis wicewojewody tarnopolskiego uzupełnia opracowana w ten sam sposób relacja pochodzącego z Chochołowa kuriera Polskiego Państwa Podziemnego Stanisława Frączystego "Staszka".

Wspomnienia bezpośrednich uczestników akcji przerzucenia marszałka Śmigłego-Rydza do okupowanego Kraju otrzymały uwspółcześnioną ortografię oraz pisownię, teksty zostały ponadto opatrzone aparatem naukowym.


Do sklepuZmień ustawienia cookies