Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Usługi przewodnickie

Zwiedzanie z przewodnikiem (język polski)*
120,00 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem (język obcy: angielski, niemiecki)*
170,00 zł

*Korzystanie z usług związanych ze zwiedzaniem nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za bilet.

Warunkiem potwierdzenia zwiedzania z przewodnikiem jest przesłanie wiadomości mailowej na adres:Zmień ustawienia cookies