Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Klęska wrześniowa

"Klęska wrześniowa" jest ostatnim dziełem Tadeusza Kantora wykonanym przed jego śmiercią w grudniu 1990 roku. Posiada formę kolażu, przedstawia rozpiętą na krzyżu postać żołnierza w pozycji horyzontalnej. Deski stanowiące ramiona krzyża wykraczają poza ramę obrazu. Dzieło wykonane z drewnianego krosna, lnianego płótna nieklejonego (gruntowanego emulsją) oraz doszytego górnego pasu płótna. Aplikacja sukienna składa się z kurtki mundurowej, bryczesów, wysokiego buta z czarnej skóry - aplikacja łączona z płótnem dratwą oraz klejem.

Kolaż stanowił dar artysty dla Muzeum Historii Armii Krajowej.


Udostępnij:


Więcej informacji o tym obiekcie >>>

Zmień ustawienia cookies