Rada - skład


dr hab. Andrzej Kulig
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej
Przewodniczący Rady

Kazimierz Barczyk
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Wiceprzewodniczący Rady

mjr Alicja Samborska (zm. 18 kwietnia 2023 r.)
Fundacja Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie
Wiceprzewodnicząca Rady

Monika Bednarek
Reprezentant Zarządcy Muzeum KL Płaszów - Muzeum Krakowa

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
Instytut Historii i Archiwistyki; Uniwersytet KEN w Krakowie

dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP
Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. Tomasz Gąsowski
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Jarosław Klaś
Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

dr Maciej Korkuć
Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie

dr Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

dr Ireneusz Piotr Maj
Dyrektor Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)

Katarzyna Olesiak
Dyrektor wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk
Prezes Zarządu Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego

Piotr Polanek
p.o. Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Maria Wcisło
Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej


dr hab. Andrzej Kulig
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta - Przewodniczący Rady

Kazimierz Barczyk
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Wiceprzewodniczący Rady

gen. Tadeusz Bieńkowicz
Prezes Polskiego Związku Więźniów Komunizmu
Wiceprzewodniczący Rady

prof. Jan Duda
Katedra Informatyki Stosowanej AGH
Wiceprzewodniczący Rady

mjr Ryszard Brodowski
Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK

prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie

Zbigniew Ferczyk

prof. Tomasz Gąsowski
Instytut Historii UJ

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność

dr Maciej Korkuć
Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie

mjr Jerzy Krusenstern
Przewodniczący ZG Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy AK

dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert

Katarzyna Olesiak
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Małgorzata Radwan-Ballada
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego

prof. Leszek Żukowski
Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK


Kazimierz Barczyk - przewodniczący

płk Tadeusz Bieńkowicz ps. "Rączy" - wiceprzewodniczący

mjr adw. Ryszard Brodowski

Stanisław Dziedzic

Jan Gałuszka

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski - wiceprzewodniczący

Wojciech Grzeszek

ppłk Kazimierz Kemmer - wiceprzewodniczący

Bogusław Kośmider

gen. bryg. Andrzej Knap

mjr Jerzy Krusenstern

dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert

dr Marek Lasota

ppłk Czesław Naleziński

dr Dionizy Smyk

prof. dr hab. Zbigniew Wawer

prof. dr hab. Leszek Żukowski - wiceprzewodniczący

**********

Powołana uchwałą nr 1382/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r.


Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent RP
Honorowy Przewodniczący Rady

Małgorzata Radwan-Ballada
Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego

Marian Barbach
Wiceprzewodniczący Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Rady
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Maciej Beiersdorf
Dyrektor Muzeum Historii Fotografii

gen. dyw. dr Jerzy Biziewski
Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego

mjr adw. Ryszard Brodowski
Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Agata Michałek-Budzicz
Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność

ppłk Kazimierz Kemmer
Wiceprzewodniczący Rady
Prezes Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej

płk Stanisław Dąbrowa-Kostka VM
Oficer Armii Krajowej

mjr Jerzy Krusenstern
Prezes Oddziału Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy AK

dr hab. Andrzej K. Kunert
historyk

dr Marek Lasota
Dyrektor Oddziału Krakowskiego IPN

ppłk Stanisław Oleksiak VM
Honorowy Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

*********

Uchwała Nr 1097/10 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 21 września 2010 r.
(fragment)
Do Rady Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie powołuje się:

1. W miejsce Pana płk. Czesława Cywińskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum, który zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. - Pana Stanisława Oleksiaka obecnego Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
2. W miejsce Pana gen. dyw. Zbigniewa Głowienki, dotychczasowego Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego - Pana gen. dyw. dr. Jerzego Biziewskiego - obecnego Dowódcę 2 Korpusu Zmechanizowanego.

*********

Ostatnie posiedzenie Rady Muzeum AK III Kadencji odbyło się 12 sierpnia 2013 roku.


Władysław Bartoszewski
Honorowy Przewodniczący

Marian Barbach

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący

gen. dr Mieczysław Bieniek
Wiceprzewodniczący

mjr Kazimierz Kemmer
Wiceprzewodniczący

Ryszard Brodowski

Anna Frankiewicz

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

Wojciech Grzeszek

Kazimierz Guzikowski

Paweł Klimowicz

Jerzy Krusenstern

dr Andrzej K. Kunert

dr Marek Lasota

Marek Nawara

Janusz T. Nowak

**********

Kadencja Rady II Kadencji upłynęła 24 maja 2009 roku.


Teresa Starmach
Wiceprezydent Miasta Krakowa

Stanisław Handzlik
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Jan Wieczorkowski
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Kazimierz Kemmer
Prezes Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie

Marian Barbach
Zastępca Prezesa Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie

Dr Jan Kurtyka
Kierownik Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, historyk, pracownik naukowy PAN

Antoni Śliwa
Członek Zarządu Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej

Gen. Bohdan Zieliński "Tytus"
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Andrzej Kostrzewski
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Członek WiN, redaktor "Orła Białego" i "Zeszytów Historycznych WiN"

Kazimierz Bednarek
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Członek Stowarzyszenia Powstańców Warszawy

Paweł Kalisz
Zastępca Dyrektora Agencji Mienia Wojskowego

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Maciej Korkuć
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Krzysztof Gurba
Sekretarz Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"

Tadeusz Chruścicki
muzealnik

**********

21.12.2000
Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr 566/2000
Zarządu Województwa Małopolskiego