Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Spotkanie z prof. Markiem Ney-Krwawiczem

W czwartek 20 czerwca w naszym Muzeum odbyła się promocja najnowszej książki prof. Marka Ney-Krwawicza zatytułowanej "Życie codzienne a służba żołnierzy - pracowników Komendy Głównej Armii Krajowej 1939-1944".

Autor - historyk z Instytutu Historii PAN w Warszawie, znawca dziejów AK i Polskiego Państwa Podziemnego - opowiedział barwnie o genezie swojej publikacji, pracy nad nią oraz o źródłach, z jakich korzystał.

Uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, jak wyglądała działalność Komendy Głównej Armii Krajowej widziana z pespektywy codziennej służby i życia osób w niej pracujących. Prof. Ney-Krwawicz mówił m.in. o zasadach zatrudnienia w Komendzie Głównej, języku konspiracji, kwestiach finansowych, obsadzie personalnej, warunkach bytowych pracowników oraz pomocy materialnej, jakiej udzielało im dowództwo.

Publiczność miała okazję poznać mniej znane aspekty służby w Komendzie Głównej i strukturach Państwa Podziemnego, np. zasady przyznawania urlopów, kwestie uposażeń finansowych, zapomóg losowych, wyżywienia, a także życie towarzyskie konspiratorów.

Prof. Ney-Krwawicz wspominał pracowników Komendy Głównej, z którymi miał okazję spotykać się w dzieciństwie i młodości, podkreślając znaczenie, jakie spotkania te miały dla niego jako człowieka i badacza.

Podczas dyskusji z udziałem publiczności podkreślono konieczność prowadzenia dalszych analiz konkretnych zagadnień związanych z dziejami Armii Krajowej, które mimo upływu lat nie zostały jeszcze przebadane. Wśród nich wymieniono przede wszystkim kwestie ekonomiczno-finansowej strony funkcjonowania tej podziemnej organizacji.

Głos zabrał prof. Grzegorz Mazur z Muzeum AK, który wyraził przekonanie, że badania historii AK są trudne warsztatowo i nie pociągają studentów oraz młodych pracowników naukowych.

O zbadanie dziejów krakowskiej Armii Krajowej zaapelował dr Janusz Baster, który od lat propaguje wiedzę o wojennej konspiracji w Krakowie.

Dr Marek Jedynak, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, pytał w kontekście rozdziału książki poświęconego nagrodom i karom o kwestię ewentualnych przypadków kary śmierci zastosowanych wobec pracowników Komendy Głównej.

Po części oficjalnej można było porozmawiać z autorem i uzyskać jego dedykację w książce.

Monografię prof. Ney-Krwawicza wydał Instytut Historii PAN w Warszawie.

Tekst: Paweł Stachnik
Fot.: Agnieszka Chrząszcz, Paweł Stachnik

Zdjęcia


fotografii: 12, na stronach: 1
    Zmień ustawienia cookies