Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Prof. Grzegorz Mazur powołany do Rady Naukowej "Przeglądu Historyczno-Wojskowego"

Miło nam poinformować, że prof. Grzegorz Mazur z naszego Muzeum został 5 czerwca 2024 r. powołany do Rady Naukowej pisma "Przegląd Historyczno-Wojskowy" wydawanego przez Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.

Powołanie podpisał dyrektor Biura prof. Grzegorz Motyka, który zaznaczył, że doświadczenie i wiedza prof. Mazura stanowić będą w pracach Rady niezaprzeczalną wartość.

Prof. Grzegorz Mazur jest historykiem, badaczem i wybitnym znawcą dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, stosunków polsko-ukraińskich oraz Kresów Wschodnich. Spod jego pióra wyszły m.in. prace: Akcja dywersyjna "N", Biuro Informacji i Propagandy SZP, ZWZ, AK 1939-1945, Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny (współautor: Jerzy Węgierski), Pokucie w latach drugiej wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia.

"Przegląd Historyczno-Wojskowy" to kwartalnik naukowy poświęcony dziejomwojskowości polskiej i powszechnej. Łączy tradycje przedwojennego "Przeglądu Historyczno-Wojskowego" wydawanego w latach 1929-1938 oraz powojennego "Wojskowego Przeglądu Historycznego" ukazującego się w latach 1956-1997.

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Jej członkowie rekomendują kierunki i problemy warte podjęcia na łamach "Przeglądu", patronują i dbają o dobre imię czasopisma, uczestniczą w pozyskiwaniu autorów, udzielają konsultacji redakcji i autorom. Kadencja Rady potrwa do 2027 r.

Prócz prof. Grzegorza Mazura do 31-osobowej Rady weszli m.in. także: prof. Grzegorz Motyka (przewodniczący), prof. Grzegorz Hryciuk z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Hiroaki Kuromiya z Indiana University w USA, prof. Mirosław Nagielski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grzegorz Nowik z PAN i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz prof. Mariusz Wołos z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Tekst: Paweł Stachnik

Zmień ustawienia cookies