Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Muzeum Armii Krajowej

Jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce, upowszechniająca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego sile zbrojnej Armii Krajowej.

Misją Muzeum jest przedstawienie całościowego obrazu Polskiego Państwa Podziemnego wraz z jego duchową genezą, obejmującą Polskę przedwojenną oraz kształtem przekazanego dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce. Na wystawach zwiedzający mają szansę doświadczyć spersonifikowanego wymiaru wojny i okupacji ukazanego przez pryzmat osobistych pamiątek, fotografii archiwalnych i dokumentów, a także poznać losy, postawy i działania żołnierzy AK.

Muzeum Armii Krajowej

prowadzi działania charakterze kulturalnym, ekspozycyjnym, naukowym, edukacyjnym i dydaktycznym, skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych.

Muzeum Armii Krajowej

przekazuje treści w nowoczesnej formie i za pomocą atrakcyjnych narzędzi komunikacji, dostosowanych także dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Armii Krajowej

prowadzi działania zmierzające do uczynienia z krakowskiej Placówki ogólnopolskiego miejsca gromadzenia pamiątek i centrum naukowo-badawczego Polskiego Państwa Podziemnego oraz jego siły zbrojnej.

Muzeum Armii Krajowej

jest samorządową instytucją kultury, której organizatorami są: Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie.


Realizując testament Założycieli Muzeum:

  • Kultywujemy ideały i wartości PPP i AK
  • Dokumentujemy i upowszechnianiamy historię Polskiego Państwa Podziemnego
  • Organizujemy spotkania z rodzinami kombatantów i osobami dokumentującymi tamte czasy
  • Zapraszamy na odczyty, prelekcje, pokazy filmów, promocje książek i lekcje muzealne

Obszary naszej działalności

Historia

Badanie dziejów Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego jest misją naszej Placówki. Stawiamy sobie za cel utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o tym polskim ruchu oporu podczas II wojny światowej.

Pamięć

Podtrzymywanie pamięci o bohaterach, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski należy do najważniejszych zadań Muzeum. Dopóki bowiem żyje pamięć o nich, oni żyją wśród nas.

Społeczność

Muzeum to nie tylko budynek i zbiory. To także ludzie, którzy tworzą społeczność połączoną historyczną pasją i szacunkiem dla śladów przeszłości. Chcemy skupiać ich wokół naszej Placówki.
Nasza ekspozycja


Zmień ustawienia cookies