Warsztaty edukacyjne

Szkoły ponadpodstawowe

Nie tylko bronią walczono!

Aktywność konspiracyjna Polaków w czasie II wojny światowej to nie tylko walka z bronią w ręku. Orężem w walce z wrogami były też kolejne wydania Biuletynu Informacyjnego, wiadomości podawane w radiu "Błyskawica", czy wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

więcej
Szkoły ponadpodstawowe

W okupowanym Krakowie / W okupowanym mieście

Warsztaty z grą wielkoformatową. W czasie zajęć uczestnicy poznają realia okupowanego Krakowa/miasta. Dowiadują się jak wyglądała codzienna rzeczywistość mieszkańców oraz konspiracyjna aktywność prowadzona na terenie miejscowości.

więcej
Szkoły ponadpodstawowe

Śladem AK i Akcji "Burza"

Podczas zajęć uczniowie poznają historię Polskiego Państwa Podziemnego i jego siły zbrojnej - Armii Krajowej. Uzyskują informacje na temat działalności konspiratorów w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności w trakcie akcji "Burza".

więcej
Szkoły ponadpodstawowe

Małopolanki w konspiracji

Zajęcia poświęcone są kobietom z terenu teraźniejszej Małopolski, które zaangażowały się w działalność polskiego podziemia podczas II wojny światowej. Z narażeniem życia gotowe były poświęcić wszystko dla odzyskania niepodległości.

więcej
warsztatów: 4, na stronach: 1