Zapraszamy od 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków

Warsztat JEST REALIZOWANY

Poznajemy współczesnych rycerzy

Zajęcia przybliżają uczestnikom historię polskiej armii oraz czasy II wojny światowej. W ich trakcie odkrywają oni świat konspiracji i bohaterskich żołnierzy. W czasie zajęć uczestnicy będą mogli:

Zobaczyć unikatowe muzealia i dokumenty;
Odbyć szkolenie, w trakcie którego będzie możliwość bezpośredniego kontaktu; ekwipunkiem wojskowym i fragmentami umundurowania;
Wcielić się w rolę konspiratorów;
Poznać kulisy żołnierskiego życia.

Zajęcia rozpoczynają się zwiedzaniem fragmentów ekspozycji. Następnie kontynuowane są one w sali edukacyjnej. W ich trakcie dzieci poznają historię Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności żołnierzy i żołnierek walczących w szeregach Armii Krajowej. Wiadomości przekazywane są z wykorzystaniem nowoczesnej prezentacji multimedialnej. Przeprowadzony zostanie także pokaz umundurowania i ekwipunku żołnierskiego. Dzieci pod opieką osoby prowadzącej zajęcia będą mogły m.in. przymierzyć oryginalny hełm. Na uczestników czeka także wiele aktywności: będą mieli do wykonania zadania, wypełniane niegdyś przez polskich konspiratorów m.in. będą pracować przy rysowaniu polskich symboli konspiracyjnych.


Zmień ustawienia cookies