Audiodeskrypcja

Wsłuchaj się w historię Armii Krajowej

Wystawa stała w Muzeum AK dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W ramach projektu "Wsłuchaj się w historię AK" powstała specjalna trasa zwiedzania z audiodeskrypcją oraz makietami i przedmiotami do dotykania.

Poniżej znajdują się pliki w formacie mp3 gotowe do pobrania na przenośny odtwarzacz. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i do wizyty w Muzeum.

Przed zwiedzaniem prosimy o zgłoszenie telefonicznie (12 41 00 770) lub w kasie Muzeum chęci zapoznania się z replikami wybranych muzealiów.

Projekt "Wsłuchaj się w historię AK - audiodeskrypcja ścieżki" uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje. Wsparcia finansowego udzieliła również Rada Dzielnicy II Grzegórzki.

Projekt powstał we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Cultura Kultury oraz Make Make Film.

Autorem oprawy dźwiękowej audiodeskrypcji jest Pan Krzysztof Suchodolski.

1. Wstęp, plik mp3 >>>

2. II RP i Warszawa 1939, plik mp3 >>>

3. Kampania wrześniowa, plik mp3 >>>

4. Obozy jenieckie i Polskie Siły Zbrojne na zachodzie, plik mp3 >>>

5. Terror, plik mp3 >>>

6. Dwie okupacje, plik mp3 >>>

6a. Fragment raportu rotmistrza Witolda Pileckiego, plik mp3 >>>

7. Pierwszy partyzant i początki konspiracji - podziemia Muzeum AK, plik mp3 >>>

8. Legalizacja i szkolenia, plik mp3 >>>

9. Biuro Informacji i Propagandy, plik mp3 >>>

10. Zaopatrzenie i dywersja, plik mp3 >>>

11. Cichociemni i wywiad, plik mp3 >>>

12. Partyzantka i duszpasterstwo, plik mp3 >>>

13. Powstanie Warszawskie, plik mp3 >>>

14. Postanowienia jałtańskie, plik mp3 >>>

15. Epilog, plik mp3 >>>